Baza wiedzy

Aktualne dane w fakturze

Klienci postulowali aby do drukowanej w tej chwili fakturze pojawiały się aktualne dane jak wykonanej przed chwilą wycenie.

Tu przyda się opcja technologiczna, przy której do rep_poz_fakt zrzucałyby się dane z bieżącej wyceny zamiast z momentu wystawienia faktury.
Dodano opcję w zakładce „opcje technologiczne 2” – „Zawsze raportuj bieżące informacje o pozycjach faktury”.
Zaznaczenie tej opcji powoduje wypełnianie rep_faktura i rep_poz_fakt aktualnymi danymi z dokumentu.
Do tej pory po wystawieniu faktury w programie do tych tabel trafiały zawsze dane z wystawionej wcześniej faktury. Wydaje mi się, że niewiele firm polega na tej funkcjonalności, natomiast bieżące dane mogą się przydać w wielu firmach.
Nie pojawiły się żadne nowe tabele ani pola w tabelach i można spokojnie korzystać z wbudowanego szablonu wydruku faktury lub swojego, bez zmian.