Changelog — historia wersji

Changelog, czyli dziennik zmian, jest narzędziem używanym przez twórców oprogramowania do dokumentowania i śledzenia zmian wprowadzanych w kolejnych wersjach produktu. 

Użytkownicy mogą śledzić postęp i rozwój produktu, dowiedzieć się o nowych funkcjach, naprawach błędów lub usuniętych funkcjach.

 • Dodanie reguł „użyty” oraz „długość” w napowietrzeniach naszybowych oraz reguły „długość” w napowietrzeniach naramowych.
 • Dodano nową możliwość montażu okapnika o nazwie „Na skrzydle nad progiem”
 • Dodanie zasobów węgierskich oraz bułgarskich.
 • Dodano korektę dla listwy przyszybowej w listwach podkładowych. Korekta działa jednostronnie.
 • Rozszerzono funkcjonalność automatycznego doboru wzmocnień (Dół, Góra, Lewo, Prawo)

 • W elemencie ogólnym w zakładce „rozwinięcie” został dodany nowy parametr „słupek stały”. Opcja powstała na potrzebę doboru innego zawiasu ramowego w przypadku gdy zawias wypada na słupku.
 • Możliwość zaimportowania dodatkowych danych handlowych z arkusza excelowego dla artykułów od kolorów dynamicznych
 • Dodano komunikat ostrzegający o wstawionym słupku lub przymyku w innym kolorze niż kolor ramy.
 • Usprawnienie kalkulacji daty produkcji na podstawie terminów dostaw materiału
 • Kolumna 'Uszkodzony’ w oknie odpadów użytecznych
 • Import cen błąd, artykuł pochodzi od innego dostawcy.
 • Wymiar szyby na rysunku i wymiarowanie w cm
 • [DocImport] Możliwość dodania typu łącznika na połączeniu dwóch ram.  
 • Usprawnienie podpowiadania ramek i ich kolorów
 • System montażowy ma się liczyć tylko dla zaznaczonych elementów
 • Podkładki pod pakiety szybowe
 • Zapamiętywanie stworzonej szyby z uwzględnieniem „ruchomej” ramki.
 • [Centrum zamian] dodano sprawdzanie czy nowy pakiet jest blokowany oraz wyłączono blokowanie podstawowego pakietu.
 • Komunikat ostrzegający o sytuacji, gdy koniec zgrzewu jest „ścięty na prosto”
 • Dodana grubość profila w łącznikach
 • [DocImport] Dodano tytuł z dokumentu
 • Możliwość kopiowania przypisanych wzmocnień w danym profilu technologicznym do innego
 • Zmiana kolejności sortowania listy profili przy definiowaniu przenikalności złożeń w programie „Bazy”
 • Zabezpieczenie w przypadku braku komunikatów
 • Możliwość ukrycia systemów montażowych dla wybranych dealerów
 • Błędna strona podczas próby przekierowania w celu autoryzacji okuć
 • Możliwość wyboru ramek w pakietach z różnymi grubościami ramek
 • Dodano możliwość importu skrzydeł w innych kolorach niż rama
 • Dodanie odczytu formatu bmp w obrazkach
 • Poprawka w dodawaniu artykułu do Inny artykuł i Inny artykuł (kalkulacja)
 • Poprawka automatyczny dobór wzmocnień
 • Eksport bazy do XML – Rolety – brak rysart, images i walkidlug
 • Usprawnienie liczenia Uw okna „po staremu”, gdy brak zdefiniowanych wpisów w „Przenikalności złożeń”
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6
 • Zmiany jak w v6
 • Zmiany jak w v6
 • Zmiany jak w v6
 • Zmiany jak w v6
 • Poprawka – przydzielanie łączników do grup
 • Tabela SYSTEMOK nie trafiała do dilera
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6 +
 • Zmiany jak w v6 +
 • Ograniczenie zapotrzebowania na pamięć w dokumentach zbiorczych, WH Necie i statystykach
 • Drugi views (devx) podłączony do tego samego modelu w oknie ustawień w bazach
 • Przyspieszenie pierwszego ładowania okna z gridem devexpress (z 3s do ponizej 1s)
 • ClearCache w destruktorze DataService powodował deadlock przy zakańczaniu odtwarzania statystyk
 • Możliwość zaimportowania dodatkowych danych handlowych z arkusza excelowego dla artykułów od kolorów dynamicznych
 • Dodano komunikat ostrzegający o wstawionym słupku lub przymyku w innym kolorze niż kolor ramy.
 • Usprawnienie kalkulacji daty produkcji na podstawie terminów dostaw materiału
 • Kolumna 'Uszkodzony’ w oknie odpadów użytecznych
 • Import cen błąd, artykuł pochodzi od innego dostawcy.
 • Wymiar szyby na rysunku i wymiarowanie w cm
 • [DocImport] Możliwość dodania typu łącznika na połączeniu dwóch ram.  
 • Usprawnienie podpowiadania ramek i ich kolorów
 • System montażowy ma się liczyć tylko dla zaznaczonych elementów
 • Podkładki pod pakiety szybowe
 • Zapamiętywanie stworzonej szyby z uwzględnieniem „ruchomej” ramki.
 • [Centrum zamian] dodano sprawdzanie czy nowy pakiet jest blokowany oraz wyłączono blokowanie podstawowego pakietu.
 • Komunikat ostrzegający o sytuacji, gdy koniec zgrzewu jest „ścięty na prosto”
 • Dodana grubość profila w łącznikach
 • [DocImport] Dodano tytuł z dokumentu
 • Możliwość kopiowania przypisanych wzmocnień w danym profilu technologicznym do innego
 • Zmiana kolejności sortowania listy profili przy definiowaniu przenikalności złożeń w programie „Bazy”
 • Możliwość ukrycia systemów montażowych dla wybranych dealerów
 • Błędny adres strony podczas przekierowania do autoryzacji okuć
 • Możliwość wyboru ramek w pakietach z różnymi grubościami ramek
 • Ukrywanie się niepotrzebnej listy kolorów dynamicznych, złożonych i klasycznych.
 • Dodano możliwość importu skrzydeł w innych kolorocha niż rama
 • Dodanie odczytu formatu .bmp w obrazkach
 • Usprawnienie liczenia Uw okna „po staremu”, gdy brak zdefiniowanych wpisów w „Przenikalności złożeń”
 • [Nowy dobór okuć] Dodano możliwość edycji ilości elementów.
 • Dołożono opcję „nowy dobór okuć” w ustawieniach.
 • Rolety – Lamele/Wysokości rolety
 • [Nowy dobór okuć] Dodano możliwość modyfikowania doboru okuciowego.
 • Dodano nowe okienko wyboru obrazka
 • Poprawiono zmianę wysokości klamki w dwóch skrzydłach, gdy na jednym z nich nie jest to możliwe.
 • Dodano filtrowanie koloru ramek
 • Wszystkie szyby/ramki są teraz filtrowane po wybranym nowym pakiecie szybowym.
 • Dodano możliwość dodawania własnych danych do oferty w postaci xml’a do pola UserData w tabeli rep_oferta
 • Dodano zapamiętywanie strony z podsumowaniem.
 • Dodano funkcję ukrywania niewypełnionych elementów ogólnych w profilach okuciowych
 • Dodać możliwość wyboru rodzaju słupka ruchomego dla pozycji typu „Okucia”.
 • Położenie klamki – nowy parametr w typie okuciowym
 • Informacja o recno/indeksie w dodatkowych informacjach
 • Możliwość wstawienia tylko jednego skrzydła lub tylko dwóch
 • Alfabetyczne sortowanie elementów ogólnych
 • Dodanie możliwości łatwego wrzucania tooltipów
 • Ograniczenia wymiarowe szyb
 • Rozszerzenie szprosów wewnątrzszybowych o parametr grubości [Liczenie ISO10077]
 • Nowa opcja dla definiowania łączników krzyżowych oraz typu T dla słupków
 • Dodano przycisk umożliwiający odszukanie pierwszego z brzegu, wypełnionego koloru dla artykułu technologicznego.
 • Poprawiono napełnianie listy kolorów ramek szybowych oraz szprosów wewnątrzszybowych
 • Kopiowanie z wciśniętym SHIFTem przekopiuje tylko opis w języku aktywnej bazy danych
 • Liczenie U z szprosami
 • Minimum logistyczne
 • Deski/pisaki i inne art na sztuki zaokrąglane w obrębie zlecenia
 • Podgląd terminów realizacji
 • Dynamiczne dodawanie kolumn w gridzie zamówienia zbiorczego
 • Kopiowanie/dodawnie z wciśniętym shiftem nie przekopiuje opisów w bazach
 • Cd. znakowania zaczepów, rozszerzenie listy rozwijanej wariantów.
 • Indeksy powyżej miliona i dobory okuć
 • Poprawiono napełnianie listy kolorów napowietrzeń
 • Zmiana wersji DevExpressa na 22.2
 • [Nowy dobór okuć] Dodano nowe drzewko wybrou, menu nawigujące oraz poprawiono działanie programu
 • [DocImport] Poprawki w imporcie dokumntów do LiczOkno. Dodano możliość wyłączenia oraz logowania błędów.
 • W niektórych przypadkach podgląd 3d znikał po dodaniu szyby
 • Dodawanie słupków/przymyków do pozycji z wieloma kolorami
 • Po przekroczeniu 10k doborów usera dodawanie kolejnych typów było niemożliwe
 • DocSaver – wywoływanie plugina z uwzględnieniem stanu w pliku config
 • Ar3 powinien radzić sobie z dużymi tabelami dzieląc je na mniejsze paczki 
 • Dodanie kolumny nr_art_dyn w tabeli rep_slupki
 • Poprawka w resetowaniu kolorów wypełnień
 • Przesunięcie pola „ilość pancerzy” w kreatorze rolet
 • [Nowy dobór okuc] dodano odtwarzanie nowego doboru okuć pod shift’em
 • [Nowy dobór okuc] Poprawki wizualne
 • [DocImport] Dodano do okna wyboru dokumentów z zalaczników kolumny „opis” oraz „referencja”
 • [Nowy dobór okuc] Dodano przypisywanie opcji do skrzydła oraz zapamiętywania tego, dodano możliwość przejścia do okna podsumowania bez wcześniejszych ustawień bazy. Dodano filtrację okien łukowych oraz skosów
 • Do automation dodano metody do sprawdzania czy okno jest łukowe czy posiada skosy oraz czy posiada próg
 • [Nowy dobór okuć] Dodano obsługę opisu do opcji oraz wskazówki do funkcji oraz typów otwarcia. Dodano obsługę progu w programie. Dodano obsługę czyszczenia buforu danych w programie.
 • [DocImport] Poprawiono obsługę skryptów.
 • Uwzględnienie pozostałych parametrów piły w aproksymacji (bele do cięcia ręcznego jak w optymalizacji)
 • Data dostępności nie zrzucała się dla pakietów szybowych 
 • Poprawka w DodInfo 
 • [Nowy dobór okuc] Dodano blokadę klamki na doborach bez 'G’. Dodano uzależnienie skrzydła czynnego z biernym
 • Dodano dodatkowe warianty
 • Sortowanie nawietrzaków
 • Dodano otwieranie następnych okien po wyborze nowego szklenia w Centrum Zamian
 • Dodano nową opcje w „Opcjach technologicznych 3 ” „Wyłączenie blokady mocowania słupka w konstrukcjach nietypowych”, która umożliwia zmianę sposobu mocowanie słupków w konstrukcjach nietypowych.
 • Wydłużono pola Inne przy kliencie
 • Wydłużenie pola nr_art w systemok
 • Opcja wymiaru pakietu na rysunku nie zapamiętywała się
 • Wydłużono opis grupy opcji
 • Indeksacja obrazków okuć oraz dbo.rysart do dbo.images wraz z zmianą odczytu – na potrzeby integracji z Azure
 • Dodano mozliwość podpięcia skryptów podczas tworzenia zlecenia w imporcie LiczOkno [scripts/triger.sql], dodano automatyczne listowanie jezyków aplikacji, poprawki wizualne.
 • Blokada regulacji wysokości klamki w oknie doboru okuć.
 • Część komunikatów z okuć nie buforowała się
 • Ilość podziałów zależnych i niezależnych w roletach.
 • Lornetka przy adresie dostawy.
 • Dodano opcję wielojęzykowych w pluginie „Modyfikacji typów” //Dokładnie wszystko jest opisane w pliku ModyfikacjeTypow.dll.config
 • Poprawiono wyświetlanie opcji w pluginie rolet [Brak scrolla]
 • Dodano możliwość wyłączania importów, rozszerzono ustawienia w imporcie z programu Logikal, Dodano dodawanie artykulów do bazy w imporcie z programu Logikal
 • Dodano listowanie języków SQL w opcjach
 • Komunikat z rozwinięcia pojawiał się niepotrzebnie
 • Zabezpieczenie dla wypełnień
 • [DocImport] Włączenie możliwości importu zlecen z Logikal w formie sqllite oraz odseparowanie ustawień programu do osobnych plików
 • Bug – Dobory specjalne
 • [DocImport] Dodano import dokumentów z programu Kodema, Poprawa działania importu Logikal
 • Kreator rolet i wybieranie kolorów problem nr 1
 • Kreator rolet i wybieranie kolorów problem nr 2
 • Reguły rolet – ilości podziałów zależnych i niezależnych
 • Dokończenie podziału zależnego
 • Pozostaw starą wycenę – producent
 • [DocImport] Problem z wczytywaniem dokumentów z dużymi zdjęciami.
 • Import szprosów dla Kodemy
 • Zwiększenie ilości znaków w skryptach
 • Komunikat „Uwagi u dealera” nie pokazywał się podczas buforowania
 • Kolorowanie skrzynki rolet
 • DocImport – LiczOkno – Dodanie możliwości przypisywanie załączników z innych dokumentów jeżeli załączniki są w bazie.
 • Dodanie standardowego rysunku do wyświetlania jeżeli nie uda sie pokazać w programie
 • Dodano mozliwość przypisywania numerów referencyjnych z opisu dokumentu.
 • Reguły artykułów handlowych w konstrukcjach jako opcja [beta]
 • Reguły do skrzydła
 • DocImport dodany do Alize
 • BazyExtension dodany do wersjonowania – pakowany w folder z pluginami
 • Rozszerzenie szaszłyków, możliwość zmiany słupka wynikowego i jego łączeń z ramą
 • Przy wczytywaniu zbiorówki i optymalizacji zachodziła ponowna kalkulacja przez co nadawały się nowe guidy dla wzmocnień i artykułów z reguł. Optymalizacja nie mogła odszukać elementów w liście cięcia.
 • Rolety – przeniesienie napędu z sąsiedniej skrzynki ciąg dalszy (niedokończone)
 • Gdy to samo zlecenie od dealera zostało przesłane wielokrotnie nie było możliwości zatwierdzenia/odrzucenia takiego dokumentu. Program wyswietlał komunikat, lecz po wduszeniu przycisku „Ok” nic się nie działo.
 • Poprawka Klamek do zamiany w Centrum Zamian
 • Filtrowanie ukrytych łączników w „Lornecie”
 • Odczyt rysunków kolorów również w kolorach podstawowych
 • Przy wczytywaniu zbiorówki i optymalizacji zachodziła ponowna kalkulacja przez co nadawały się nowe guidy dla wzmocnień i artykułów z reguł. Optymalizacja nie mogła odszukać elementów w liście cięcia
 • Rolety – przeniesienie napędy z sąsiedniej skrzynki ciąg dalszy (niedokończone)
 • Gdy to samo zlecenie od dealera zostało przesłane wielokrotnie nie było możliwości zatwierdzenia/odrzucenia takiego dokumentu. Program wyświetlał komunikat lecz po wduszeniu przycisku „Ok” nic się nie działo.
 • Sortowanie po dwóch kolumnach w zestawach schematów
 • Zmiana w tworzeniu etykiet „extractlabels” z pliku whp
 • Możliwość wyboru parametru dornmass w pozycji typu okucie
 • Brak kategorii wzmocnień
 • Dobory specjalne poprawka.
 • Ilość skrzydeł w ramie w skrypcie skrzydła
 • Zawężenie listy kolorów we właściwościach typu w oknie z „szaszłykami”
 • Program zamykał się przy kasowaniu skrzydła w konstrukcji z „szaszłykami”
 • Brak widocznego szklenia w konstrukcjach otwieranych na zewnętrz z adaptorami
 • Okno podglądu wyników ostatniej aproksymacji
 • Oznaczenie półfabrykat w gridzie pozycji
 • Rastry i wizualizacja – poszerzenie pola
 • Zabezpieczenie wczytywania grup opcji w typach podczas usuniętej opcji
 • Poprawka w generowaniu operacji.
 • Okna.Documents: loading of group counts on background thread for grouped search dialogs
 • Przyspieszenie generowania pliku dane csv na pile. Z shiftem można uruchomić starsza wersje.
 • Dodano obsługę cennika
 • Wymiar pakietu na rysunku
 • Okno podglądu wyników ostatniej aproksymacji
 • Obejście problemu w skryptach aproksymacji
 • Zawężenie listy kolorów we właściwościach typu w oknie z „szaszłykami”
 • Generowanie xml’a z nowymi atrybutami dotyczącymi grubości oraz ceny z cennika.
 • Dodano możliwość ustawienia własnego typu, który można przypisać. Poprawa importowania numeru artykułów do repów.
 • Opcje, grupy opcji oraz przypisywanie grup opcji do typu
 • Opis grupy opcji, systemy okuc, parametryzacja typów (próg,tilt first, system)
 • Podmiana nieprawidłowego znaku w sterowaniu
 • Poprawa w ustawianiu opcji dla ceny minimalnej.
 • Umożliwienie wgrywania obrazów JPG
 • Możliwość deklaracji kilku kolumn z obrazkami
 • Dodanie i ustawienie kolumn rysunek dla kolorów jako domyślne
 • Systemy profilowe – parametr
 • Rysunki okuć – dziwne kolory po kliknięciu anuluj
 • Pole przedpłata i priorytet
 • Waga okuć
 • Rules in the commerce section
 • Domyślne magazyny odpadów dla optymalizacji
 • New reinforcing limitation module
 • Add possibility set reinforcement in case mullion is connected to the frame or sash
 • [WH_DocImport] Dodawanie takich obrazków z pozycji do ościeżnic oraz do skrzydeł, Poprawienie wyświetlanie okien,
 • Poprawa dokumentacji.
 • Unikalny NIP sprawdzany również podczas edycji klienta.
 • Dodanie zapisu ustawień dla typu zaokrąglania.
 • [WH_DocImport] Dodano automatyczne połączenie z bazą po uruchomieniu programu z poziomu WH Okna , poprawa ładowania informacji do repów, dodanie możliwości wyłączenia dodawania informacji to repów listy cięc, dodanie angielskiej wersji instrukcji obsługi programu.
 • Uzależnienie własności ramy od górnego elementu w Fimtecu.
 • Sterowanie do maszyny produkującej pakiety szybowe
 • Zabezpieczenie w przypadku nie korzystania z pluginu.
 • Dodanie projektu WH_AWS_ImageService (synchronizacja baz danych centralnych w chmurze z lokalnymi użytkownika).
 • Program służący do pobierania oraz wysyłania plików z foliami, okleinami, kolorami na serwer.
 • Mniej wyjątków na starcie w programie (inne wczytywanie ustawień pluginów/pulpitu).
 • Początki przeróbki pod możliwość ustawiania podziałów zależnych we właściwościach skrzynki rolety(niedokończone).
 • Więcej obsługiwanych pól w pluginie DodInfo.
 • Zostało poprawione wyświetlanie okna od pokazywania wszystkich klientów oraz poprawione nazwy.
 • Add possibility set reinforcement in case mullion is connected to the frame or sash.
 • Possibility to add next column for summary order
 • Dodanie funkcji importu obrazka w formie innej niż emf, poprawa listowania proponowanych klientów, oraz parę innych drobnych zmian [WH DocImporter]
 • Dodanie funkcji importu obrazka w formie innej niż emf, poprawa listowania proponowanych klientów, oraz parę innych drobnych zmian.
 • Poprawka w aproksymacji profili okleinowanych.
 • Poprawka w optymalizacji z Planera okien holenderskich.
 • Brak domyślnej waluty na starcie Okien.
 • Zostały dodane pobieranie tekstu z Resources. Dodano parę informacji o połączonej bazie danych. Poprawiono połączenie z baza danych. Wzbogacenie informacji o imporcie (dotyczy projektu importu z innych źródeł)
 • Import konstrukcji z xml
 • Dodatkowa opcja rysowania wysokości klamki od dołu skrzydła
 • Brak waluty w szklenia -> szyby
 • W rep_opt_cie ustawione było tnij_auto i tnij_linia mimo, że artykuł miał ustawione 'Pomiń przy sterowaniu pila’.
 • Prace nad różnymi łącznikami słupków gdy spotykają się z różnymi profilami.
 • Obsługa wskazania połączenia dla szaszłyków (jak słupek montowany, jak słupek wgrzewany).
 • Próba obsługi łączeń 45/90 stopni przy łączeniu profili o różnej szerokości
 • Dodanie nowego projektu do importu ofert z innych programów
 • Możliwość sumowania materiału po aproksymacji w zamówieniu zbiorczym 
 • Poprawka w obliczaniu kolumny z ilością oryginalną w zamówieniu zbiorczym
 • Import xml gruptech.
 • SBO – eksport elementu ogólnego z wypełnionym rozwinięciem
 • Rolety, nośnik tynku
 • Pusta lista wyboru profili, gdy zaznaczymy pojedynczy kawałek z SHIFTEM
 • Szprosy wiedeńskie + klejone – problemy z prawidłowym doborem
 • Próba rozwiazania problemów z automation w WHNet
 • 6.3.6.900
  Poprawka w rozdzielaniu wg terminów dostawy.
  Centrum Zamian – brak wyboru koloru do zamiany szprosu klejonego dla konstrukcji w galerii.
  Okapnik w skrzydle nad progiem – liczony wg szerokości skrzydeł.
 • 6.3.6.800
  Dalsze zmiany w wywołaniu okna terminów dostaw
  Przebudowa tworzenia optymalizacji z Planera na niektóre dodatki.
  Moduł reklamacji w Centrum Informacji (WH Okna)
  Rolety, kolory skrzynek
 • 6.3.6.703
  Zmiana działania kolorowania okien z bazy. Dla kolorów złożonych bierze się reprezentacja złożonego pod warunkiem, ze nie jest tam kolor czarny (zero w polu).
  Nie zapisywała się inwersja okuć w opisie cechy dla galerii dla strzałek itd.
 • 6.3.6.702
  Przy wycenie z cennika, gdy były puste wpisy w nowej kolumnie Cennik (zakładka Wycena w pakietach), nie brała się dopłata z pola 'Cena za m2 przy dopłatach z cennika. Brak zgodności wstecz.
  Szereg poprawek w obsłudze zamian konstrukcji przez Centrum Zamian dla konstrukcji z galerii. Generowanie cech pomijało skrzydła w adaptorach, obsługa zamiany typów zgłaszała niepotrzebne błędy.
 • 6.3.6.701
  Kod z algorytmu oraz opis pakietu/wypełnienia w Centrum Zamian
 • 6.3.6.700
  Poprawka w oknie terminów dostaw
  Ograniczenie wymiarów szyb w zależności od ramek przyszybowych
  Opcja „po staremu” w ustawieniach technologii przywracająca stary warunek sprawdzania wzmocnień do cięcia skrzydeł na 2 bele.
  Nie zapisywały się textboxy z zakładek moskitiery i żaluzji przy przełączaniu między zakładkami.
  Poprawki w edycji i wykorzystaniu limitów szkleń.
  Poprawki w generowaniu algorytmicznego kodu pakietu.
 • 6.3.6.600
  Poprawka problemu wczytywania dokumentów zbiorczych, których składnikami są optymalizacje
  Przeróbki w WebInfo
  Daty przy artykułach w oknie rozdzielania dokumentu.
  Brak najnowszych reguł do wyboru w oknie „Całość” (dla typów profilowych).
  Tnij_auto w rep_opt_cie nie uwzględniało wypadnięcia kawałka na linie ręczną (trzeba było to sprawdzać w rep_bele).
  Poprawka numerowania ram nakładkowych
  Profil okuciowy się nie kopiuje.
  Nie działało sterowanie dla wariantów 0.
  Niedokończone – załatany problem odszukiwania klienta w oknie MergeClient.
  Kasowanie w indeksowaniu pustych nr-ów artykułów przypisanych do grup (szklenia i wypełnienia).
  Adaptory nie zamieniały na handlowe dla kolorów dynamicznych + uwzględnienie koloru uszczelki.
  Prace nad opcją „limity szkleń”
 • 6.3.6.500
  Rozszerzenie pól wyboru w bazach i oknach.
  Centrum informacji pusta zakładka zamówienia zbiorcze.
  Nie dawało się wstawić parapetu dla niektórych kolorów. Błąd w ładowaniu reprezentacji koloru.
  Możliwość przypisania domyślnej kategorii wzmocnień na poziomie grupy dilerów. Liczne zmiany w zwiazku z osobną tabelą na kategorie wzmocnień (katwzmdef). 

Ukrywanie szprosów wewnątrzszybowych i ramek szybowych.

 • 6.3.6.401
  Edycja automatycznych doborów specjalnych nie pokazywała wcześniej zastosowanych doborów.
  Warianty sterowania w automatycznym doborze specjalnym nie działały.
 • 6.3.6.400
  Nie działało generowanie cenników okuć.
  Prace nad ukrywaniem szprosów i ramek.
 • 6.3.6.302
  Nie dodawały się okucia poprzez dobór specjalny gdy nie udało się odjąć jakichś okuć (gdy włączona opcja pokazywania komunikatów).
  Prace nad dodawaniem parapetów przez Centrum Zamian.
  Pobieranie kolorów zewnętrznego i wewnętrznego dla elementów nawietrzaka (z zakładki 'Od koloru’) na podstawie koloru profili + translacja na kolor nawietrzaka.
  Usunięcie procedur SQL DoborOkucSterowanieInternal, Dzwiekochlonnosc, WkretySterowanie
 • 6.3.6.301
  Kolorowanie celki z ilością początkową w zależności czy ilość ją przekracza.
  Poprawka ładowania początkowej ilości w zamówieniu. Niestety dokumenty starsze mogą mieć błędną ilość.
  Opcja w technologicznych 3: W zamówieniach zeruj ilości zamiast kasować pozycje. By nie przerabiać raportów i eksportów.
  Poprawki z zaznaczaniem koloru w kreatorze parapetu.
 • 6.3.6.300
  Dodano możliwość wpisania notatki w zaluzji i moskitierze
 • 6.3.6.200
  Dodatkowa kolumna z zewnętrznym numerem dokumentu w informacjach zamówienia po grupach materiałowych
  Przy włączonych zaokrągleniach nie napełniały się informacje o cenie jednostkowej i rabacie gdy w pozycji ilość sztuk
  Położenia przedziałów w sterowaniu nie uwzględniały korekty cięcia na czop.
  //Projekt programu do szybkich korekt w dokumentach (możliwość zmiany parametrów technologicznych w istniejących dokumentach, także będących częścią zamówień zbiorczych czy optymalizacji, za pomocą specjalnie przygotowanej erraty).
 • 6.3.6.101
  Poprawki z ustawianiem kolorów w kreatorze i własnościach moskitiery i żaluzji.
 • 6.3.6.100
  Do Automation doszły opcje dybli w dokumencie, dostęp do korekcji w słupkach, i sposobów łączenia w ramach.
  Poprawki we wstawianiu moskitier/żaluzji.
  Prace nad zmianami wstawienia/łączenia poszerzeń.
 • 6.3.5.927
  Poprawki do wstawiania żaluzji/moskitier z paska narzędzi.
 • 6.3.5.926
  Zmiana w ustalaniu terminu realizacji
  Zerowe sumy w zleceniach w oknie otwarcia dokumentu
  Opcja 'Domyślnie dybluj’.
  Przeniesienie do Fittings.dll obliczania położeń wkrętów.
 • 6.3.5.920
  Błędy ze sprawdzaniem kątów na piłach.
 • 6.3.5.915
  Po zmianie sposobu doboru okuć przestało działać kreatywne rozwiązanie dotyczące wariantów znaczenia zaczepów.
  W znaczeniu zaczepów nie były uwzględnione dobory specjalne.
  Zła barwa koloru konstrukcji dla kolorów złożonych w przypadku kolorów dynamicznych.
 • 6.3.5.914
  Zmiany w imporcie pakietów szybowych: Błąd podczas wpisywania wartości. Wyłączanie pola powierzchni minimalnej, gdy nie jest potrzebna.
 • 6.3.5.912
  Poprawki w wielowalutowości u dilera
  Poprawka w skryptach aproksymacji. Źle uwzględniał się odpad międzypaczkowy
 • 6.3.5.911
  Poprawki w wielowalutowości u dilera
  Poprawka w skryptach aproksymacji. Źle uwzględniał się odpad międzypaczkowy
 • 6.3.5.910
  Podpięcie nowego projektu WHPakiet_WPF
  Centrum Zamian – zamiana kategorii wzmocnienia czyści jego typ
  WHPakiet
 • 6.3.5.909
  Selektywne czyszczenie komunikatów pochodzących z okuć
  Dodanie czyszczenia komunikatów w Automation na potrzeby plugina Messages
  Plugin Messages dodano do paczki z wersją
 • 6.3.5.908
  Bazy: Dodawanie/zmiana hurtem wielu rastrów z okuciami nie działalo dla indeksów powyżej 65536.
  Nie działały elementy zależne od koloru dla zwykłych nawiewników.
 • 6.3.5.907
  Poprawki w pokazywaniu daty poprzedniej kalkulacji
  Poprawki w walutach dilera 
 • 6.3.5.906
  Naprawa błędu podczas wrzucania z programu baz pustego pliku XElement
  Disable toolbars user customization
 • 6.3.5.905
  Zmiana ilości dla artykułów z ręki
  Dodanie przełącznika do rabatowania ceny minimalnej.
  //Włączony -> rabatuje po rabacie procentowym // Wyłączony -> rabatuje po wzorze (cena najmniejszej szyby * powierzchnia minimalna + składnik do ceny)
 • 6.3.5.904
  Plugin Messages
  Poprawka wywoływania InfoCenter w MetroDesktop.
  Poprawka w synchronizacji komunikatów
 • 6.3.5.903
  Dodana FukncjaSkrzydlaWPrzedziale dla skryptów sterowania. Pozwala wyciągnąć informację o przymyku, funkcjach okuć i inwersji
 • 6.3.5.902
  Data ostatniej wyceny widoczna w oknie kalkulacji
  Ukrycie nowego okienka komunikatów
  Możliwość edycji kolumny Zablokowany w gridzie z klientami.
  Własności 'Szerokość skrzydła czynnego’, 'Szerokość skrzydła biernego’ dostępne w skrypcie skrzydła.
  Poprawka w sprawdzaniu kątów cięć obsługiwanych przez daną linię.
 • 6.3.5.901
  Kontynuacja pracy nad Komunikatami.
  Centrum Zamian – brak wyboru koloru do zamiany szprosu klejonego dla konstrukcji w galerii.
  Okapnik w skrzydle nad progiem – liczony wg szerokości skrzydeł.
 • 6.3.4.600
  Poprawka w dzieleniu na paczki w aproksymacji.
  Poprawka w parapetach.
  Modyfikacja barcode pod maszyny Fimtec
  Wykluczenie odwracania profili otwieranych na zewnątrz na podstawie pola dodatkowego w bazie.
  Poprawianie numeru maszynowego słupka.
  Zabezpieczenie listwiarki w przypadku braku szkleń w pliku.
  QuickInsert: bugfix – glasspacket selection when more glazing bead sets are defined; removed unnecessary code.
  Kolejny etap w roletach i wizardzie.
  Możliwość podłączania rysunków we wszystkich bazach posiadających reguły.
  Ikonka koszyka pojawiała sią w pozycji inny artykuł kalkulacja.
 • 6.3.4.500
  Wyświetlanie i edycja ceny artykułu w dostępnych kolorach w drugiej tabelce zależności od koloru uszczelki.
  Zmiany w zapisie i odtwarzaniu AR3. Na jednym serwerze SQL nie można było puszczać więcej niż jednej operacji na raz. Prace nad przesyłaniem tabeli cv_cols do dilerów.
  Dołączone podstawowe pluginy do exeków z wersja.
 • 6.3.4.201
  Czynności dotyczące przymyka zapisywały się do rep_czynnos3 bez numeru skrzydła.
  Dobór zaślepki okapnika. Inna korekcja na zaślepkę od strony przymyka.
 • 6.3.4.200
  Obsługa 2-giego zestawu loginu/hasła do Sesama.
  Nowy parametr w maszynie ograniczający długość powstałego odpadu użytecznego.
  Algorytm tworzenia nazwy koloru dynamicznego do wyświetlania w interfejsie.
  Klamki dodane jako zamienniki ogólnych nie pojawiały się, po wyczyszczeniu cache’a były. Błąd w buforowaniu ogólnych użytkownika.
  Wydłużenie buforów na polecenia SQL, uszczegółowienie relacji do kolorów w tabelach związanych z roletami.
  Usunięte kolejne braki w nawigacji w Bazach.
  Dopracowanie wyświetlania listy zamian doborów specjalnych.
  Komunikaty o braku elementów do zamiany także dla doborów specjalnych z zamiana wszystkich wystąpień.
  Prace nad uwzględnieniem kolorów dynamicznych dla krótszych zamienników i w obliczaniu współczynników odpadów.
  WHDrawings – zapis jako bmp.
 • 6.3.4.101
  Tłumaczenie w pluginie ModyfikacjeRolet.
  Dodanie drugiej wersji funkcji wysyłającej maile z serwera sql w formacie html.
  Przy imporcie xml z programu aluminiowego diler nie widział później dokumentu i nie mógł go wysłać.
  Błędy w kalkulacji skośnych łączników.
 • 6.3.3.901
  Poprawki w walutach.
  Brakowało szukania zamienników dla ogólnych pochodzących z doborów specjalnych.
  Dopracowanie edycji rozwinięcia po ogólnych po dl. trzpienia klamki.
 • 6.3.3.900
  Poprawka błędu budowania zapytań w gridach WPF z włączonym cache’owaniem. Nie pokazywały się m.in. kolory okuć w Centrum Zamian.
  Długość trzpienia klamki jako parametr rozwijania ogólnych. Słownik i obsługa w profilach okuć i skrzydłach.
  Wskazywanie w typach profilowych (zakładka 'Inne’) czy dany typ jest nadrzędny przy łączeniu ościeżnic (szaszłyki).
  Opcja technologiczna (zakładka 3) pozwalająca kalkulować listwy przyszybowe na podstawie koloru pozbawionego zewnętrznej składowej.
  Kolejne zmiany w Centrum Zamian dla obsługi kolorów listew przyszybowych.
  Dynamiczne. Poprawienie sprawdzania czy artykuł jest neutralny.
  Bazy. Przyspieszenie rozwijania gałęzi z towarami.
  Szerokość nawietrzaka nadszybowego była wyświetlana jako polówka wymiaru.
 • 6.3.3.806
  Poprawiony błąd zapisu do tabeli sztukipoz gdy są zdefiniowane grupy materiałowe.
  Błąd w łączeniu zmian w OKNADOC.CPP.
  Błędy w inicjowaniu ustawień w okienkach od optymalizacji i podziału w optymalizacji na pozycje.
  Prace nad obsługą kolorów listew przyszybowych dla dynamicznych i klasycznych jednocześnie.
  Ulepszone rozwijanie zaślepek przymyka dla dynamicznych.
 • 6.3.3.805
  Niepotrzebnie pokazywało się okienko zmiany terminu realizacji (z identyczna data).
  Dostosowanie działania listew przyszybowych dla dynamicznych i klasycznych jednocześnie.
  Nawigacja w okienkach kolorów profili głównych.
  Zmiany w Undo
 • 6.3.3.804
  Poprawki w dynamicznych pod współprace ze starymi bazami.
 • 6.3.3.803
  Poprawki  liczenia długości nawietrzaka naszybowego dla skrzydła.
  Nie działała galeria przez zmiany z pobieraniem materiału z profilu okuciowego dla pozycji 'Okucie’.
 • 6.3.3.802
  Błąd w edycji doborów wzmocnień – nie zapamiętywała się grupa kolorów gdy wybrane było „ograniczenie”.
  Poprawka w inicjowaniu cache’a dla okien WPF.
  ConfView: posibility to refresh cached data
  Poprawki, optymalizacja i aproksymacja z użyciem krótszych zamienników
  Poprawki w skrypcie włączającym ograniczona widoczność klientów i ofert
 • 6.3.3.801
  Dobory na 2 klamki vs dobór okuć z pozycji okucia – umożliwienie zmiany opcji przymyka.
  Zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 przy sprawdzaniu limitów okuć.
  uaktualnienie komponentów WebInfo.
 • 6.3.3.800
  Przeróbki w Undo – próba rozwiązania pętli Undo gdzie program zaczyna „mrugać”
  U dilera doszła nowa tabela dealinfo
  Nowe wersje komponentów w plugin3d
 • 6.3.3.700
  Często nie działały komunikaty o braku rozwinięcia ogólnego.
  Ustawianie listwy czołowej w profilu okuciowym nie zawsze działało.
  Błędy w sprawdzaniu zależności ogólnego od materiału profili.
  Zakryty pasek przewijania w dolnym oknie elementów ogólnych.
  Buforowanie kolorów w oknach WPF z wykorzystaniem wcześniej istniejącego cache’a z Wizard.dll.
  Robocizna\Systemy brakowanie  zakladki Cargi
 • 6.3.3.601
  Błędy w wyborze łączników słupka (prostopadły/skośny lewy/skośny prawy).
  Sposób łączenia listew przyszybowych nie zmieniał się po wymianie listew – dla szklenia w ramie.
  Nawigacja do doborów listew.
 • 6.3.3.600
  Wartość domyślna dla klasy ciśnienia 800 pascali
  Walidacja czy słupek nadaje się do skosu.
  Nawigacja w kompletach.
  Rozszerzono pokazywanie zakładek o systemy oraz systemy+reguły
  Dodano możliwość posortowania elementów w systemach (przydzielanie elementów do systemu).
 • 6.3.3.502
  W „Otwórz istniejący dokument”  poprawki.
  Podniesione wersje komponentów w pluginie 3d.
  Przerobiony przykładowy dxf z zaznaczonymi kolorami wewn, zewn, bazy i wrębu.
 • 6.3.3.501
  SearchGroupedDialog bugfix
  Maksymalna powierzchnia pakietu sprawdzana wg maksymalnego prostokąta opisanego.
 • 6.3.3.500
  Możliwość pominięcia wyceny pozycji po aproksymacji dla np. technologa. Konfigurowane w obiegu dokumentów.
  Zmiana koloru tla pola Lp w liście pozycji jeśli numeracja rozbieżna z automatyczna.
  By uniknąć przypadkowej zmiany parametrów optymalizacji program sprawdza czy istnieje plik WHOpt.dll.master.config, jesli tak parametry idą z niego.
  Doszły odwrócone strzałki dla suwanek do listy rysunków TXS.
  Wykrywanie strony zasuwnicy i zawiasu na podstawie kierunku strzałki (TXS) – ma to wpływ na liczenie wysokości klamki i rysunki. Dla suwanek należy zdefiniować osobny rysunek klamki odwrócony o 180 stopni.
  Przy dodawaniu profili głównych sprawdzanie czy nr artykułu nie powtarza się wśród innych profili głównych.
  Prace nad łącznikami słupków dla skosów prawych i lewych.
  Nawigacja dodana dla łączników i grup kolorów w regułach.
  Wydłużenie tekstów komunikatów.
 • 6.3.3.400
  Combo Rodzaj konstrukcji w zakładce definiującej typ było schowane dla typów bez nakładek aluminiowych
  Poprawki w wizardzie rolet (porządki w wyborze rodzaju zabudowy)
  ConfView: grid+toolbar component for DataTable
  Siódma linia produkcyjna.
  Brakowało odszukiwania domyślnego pakietu przy tworzeniu konstrukcji w testach API.
  Wybieranie domyślnych profili i grup okuciowych
  Import cen z CSV [cena sprzedaży]
  Wywołanie poleceń z tabeli postindx również gdy zachodzi konwersja tabel w bazach (Rafał)
  Informacja o guidzie ze zlecenia w dokumencie zbiorczym na potrzeby WHNet. Były problemy w przypadku powtarzających się guidów w zleceniach.
  Poprawka optymalizacji wzmocnień w przypadku cięcia profili na dwie bele.
  Podmiana automatyczna elementów ramy mogła powodować blokowanie się programu w przypadku nietypowych kształtów.
 • 6.3.3.301
  Metrodesktop.xml prośba o poprawkę.
  Centrum informacji nie mnoży przez ilość sztuk w pozycji
  CzesciZsumowane w InfoCenter
  InfoCenter: possibility to add custom columns to custom views
  ConfView: added configuration of timeout for reading all rows in grid (during print or export)
  Nowa wersja 3DGeneratora
  Automation do interface’u IArea możliwość wyciągnięcia elementów obwodowych
  Ogólnie używane pluginy w projekcie, podkatalog CommonPlugins. Budują się one używając bieżącej wersji UserExtContract i mogą być dystrybuowane przez mechanizm automatycznego builda.
 • 6.3.3.300
  Poprawa wydajności zamówień zbiorczych w rozbiciu na grupy materiałowe. Dodatkowo zmniejszenie ilości odwołań do bazy danych.
  Nowe własności w skrzynce z ręki i wysokość skrzynki z doboru automatycznego na potrzeby dopłat .
  Uaktualnienie Webinfo.
  Znikł wybór koloru moskitiery z kreatora rolet.
  Dodanie do własności rolety informacji o skrzynce.
  Okucia znikały po modyfikacji doboru.
  Dalsze prace nad przeniesieniem doborów okuć na klienta (także usunięcie niektórych procedur SQL).
  Robot do szyb – konstrukcje z wieloma łącznikami.
  Przy kalkulacji z opcją 'Wycena przez skrypt’ program się zamykał (szczególnie przy odtwarzaniu statystyk).
  Drugi błąd gdy szła próba zapisania nieliczby do pola (także w czasie statystyk).
  Stuerz – uwzględnienie sprzężonych operacji.
 • 6.3.2.803
  Poprawka w otwórz istniejący dokument .
  Dostosowanie do nowego WinkhausGenerator.
  Poprawka w czytaniu grubości ramy w RamaXML.
  Poprawki w typie szklenie.
  Możliwość wielokrotnego wywołania funkcji NarzutKwotowy w regule na potrzeby wyceny szyb.
  Poprawki w i pod plugin ModyfikacjeRolet.
  Nie działał mechanizm walidacji danych w zakładkach dodanych przez pluginy.
 • 6.3.2.802
  Zamienniki elementów ogólnych użytkownika zależnych od grup dealerów –poprawki.
  Powtarzały się operacje z okuć- poprawka.
  Robot do szyb (Rotox). Uwzględnianie wypełnień oraz profili z płetwą.
 • 6.3.2.800
  Ceny indywidualne.
  Przeróbki w oknie otwierania dokumentu i zmiany w pluginie AdditionalFields.
  Zamówienia zbiorcze na szyby obsługują grupy materiałowe.
  Ciężar rolety dodany do statystyk.
  Kolejne informacje dla robota do szklenia.
  Własność w profilach łączących do doliczania robocizny za połączenie profili ze sobą.
 • 6.3.2.705
  Przeróbki w automation pod rolety
  Plugin modyfikacji rolet
  Znaczenie zaczepów – przeniesienie kodu rozwijającego warianty położeń z SQLa do Okien.
  Rysunki okuć i parametr rygluj_co. W wyrażeniach zmienna r_co.
  Nr artykułu w handlowych VIRTUAL jest pomijany w kalkulacji, ale ma znaczenie w rozwijaniu ogólnych.
  Bazy: Obsługa nawigacji w kolejnych zakładkach.
 • 6.3.2.704
  Nie wszystkie dllki pakowały się do wersji aktualnej.
  Disappearing of exterior sill name in the dialog box for sill adding and changing.
  QuickInsert: bugfix when QuickInsert.dll.config is missing; typo fix.
  QuickInsert: loading of spacer color bugfix; glasspacket dialog bugfix.
  Przeróbki pod plugin modyfikacja rolet.
  Centrum Zamian: brak możliwości grupowania po „Kolorze typu”.
  Centrum Zamian – wyłączenie zasobów Objects oraz Materials z tłumaczenia w Alize.
  Nie da się zamieniać pakietów w centrum zamian u dealera.
  Początek pracy nad obsługą tabeli dla cen indywidualnych.
 • 6.3.2.703
  Uszczegółowienie błędu w przypadku nieobsłużonego wyjątku. Źle działało odszukiwanie zlecenia po pozycji dokumentu zbiorczego.
  Feature Możliwość zmiany zawartości pola 'wzdodatek’ w tabeli 'nhandlo’ w interfejsie Baz.
  Feature Wycena przez skrypt – prośba o dodanie obsługi przez „wykrzykniki informacyjne”.
 • 6.3.2.702
  Poprawki w Automation.
  Program Steruj.exe pozwalający z linii poleceń sterować maszyną i zakończać optymalizacje.
  Zmiana katalogu w którym buduje się Steruj.exe.
  Nie działał plugin Summary. Jego włączenie powodowało cykliczne przeliczanie wartości pozycji.
  Program czasami przestawał działać przy raportowaniu.
 • 6.3.2.701
  RptPlugin nie współpracuje z AR 2.5.0.7 poprawka.
  Nowy OM.dll.
  Nie budował się projekt Okna.Documents.Plugin.Gallery
  QuickInsert.dll.config nie pakował się do paczki z wersją, przez co nie ładowały się poprawnie grupy i schematy.
  Wchodzenie do okna galerii (edycja) poprawki.
  Rozwijanie ogólnych z doborów specjalnych. Rozwijanie nie działało gdy nie było zdefiniowanego przypiętego „artykułu” komunikatu dla braków.
  Kolumna z warunkiem występowania w szablonach od sterowania. Doszedł parametr WGS (waga skrzydła). Razem pozwala to obsłużyć sterowanie dla różnych zawiasów (100kg, 130kg).
  Dobory na 2 klamki vs dobór okuć z pozycji okucia.
  Niepotrzebnie zachodził zapis przenikalności złożeń przy przechodzeniu pomiędzy rekordami. Część większych poprawek dotyczących tych danych.
  Poprawione (zamienione skrzydła z adaptorami) i unowocześnione skrypty GenerowanieZłożeń.sql GenerowanieZłożeńZRamkami.sql
  Wejście w cenniki rolet niestabilność dla pewnych danych.
 • 6.3.2.607
  Saving windows’ images from gallery
  Okna.Documents: srcdoc as optional column where possible
  Błąd w rozwijaniu ogólnych z doborów specjalnych.
  Przyśpieszenie wczytywania niektórych gałęzi drzewa w Bazach.
 • 6.3.2.606
  Nowa metoda przekazywania listy okuć do Sesama.
  Optymalizacja z podziałem na paczki w zamówieniu zbiorczym.
  Przekalkulowanie dokumentu nie zmieniało dat kalkulacji pozycji tekstowych i inny artykuł.
  Poprawki  przy podglądzie raportu z bazy.
  Źle liczyła się reguła powierzchni skrzynek i pancerzy w rolecie.
  Metody umożliwiające pobranie paczki, stojaka i przegrody w automation.
  Zmiany w projektach.
 • 6.3.2.605
  Sash and glass dimensions in construction with welded impost.
 • 6.3.2.604
  Zmiana w dekodowaniu layoutu gridu podczas odczytu.
 • 6.3.2.603
  Kod rozwijania elementów ogólnych przeniesiony na klienta + buforowanie.
  Bazy. Tabela z zasuwnicami. Przeszukiwanie oraz edycja w tabelce.
  Bazy. Mechanizm przechodzenia (i powracania) do zakładek z elementami wybranymi w comboboxach i gridach. Na razie podpięte w wybranych miejscach.
  Bazy. Nawigacja (Ctrl+prawy myszy) działa już w połowie miejsc.
  Wycena przez skrypt w zależności od grupy kolorów. Narzut procentowy ustawiony ze skryptu. doliczał się tylko na pierwszy podelement kalkulacji zamiast np. na całą ościeżnicę.
  Modyfikacja listy zleceń zbiorczego wywalała program.
  Próba rozwiązania problemu kalkulacji oklein dla profili po aproksymacji. Po aproksymacji okleiny są dodawane w ilości odpowiadającej procentowi odpadu poszczególnych profilu. Do testów.
 • 6.3.2.602
  Załączniki do dokumentu, który nie jest jeszcze zapisany w bazie.
 • 6.3.2.601
  Poprawka w wyciąganiu obiektu aplikacji.
  Okna.Documents: loading of okna document only once (for images and detail window); alternative galery.
  InfoCenter: fixed permissions for save/delete of custom view.
  Za długie teksty w generowaniu plików WHP i dane.csv dla WH Piły. Obcinanie nr-ów artykułów i nazw kolorów do długości jakie plik WHP może pomieścić – łata, bo nie można przekompilować whpila.exe.
  Znaczące przyśpieszenie wczytywania danych do Excela w edycji tabel w Bazach.
  Zastosowanie ograniczeń w postaci rysunku w doborze wzmocnień – do testów.
  Optymalizacje kodu w optymalizacji – cd.
  Kolejne walki ze skryptem w Profiline.
 • 6.3.2.600
  W kreatorze pozycji typu parapet zmiana koloru zerowała wybraną szerokość blatu.
  Wkopiowane wartości w okienku edycji wartości pól dodatkowych nie powodowało zapisu do bazy.
  Drobne optymalizacje w kodzie od optymalizacji 😉
  InfoCenter: edit/save/delete of custom view definitions (własne views w InfoCenter szczegóły wkrótce).
  Tabela cv_custom na potrzeby Centrum Informacji.
  Tabela ogranipr z ograniczeniami dla innych elementów niż okucia.
  Dodano CalculateFromPricelist w Automation
  Przebudowa wywołania w AttachmentsManager (Potrzebne było IOknaApplication)
  Poprawka w DisplayedImage dla CentrumZamian.
  Improvements for managing file attachments.
  Udostępnienie uniwersalnych funkcjonalności GridToolbara w ViewModelu do użycia w innych dialogach.
 • 6.3.2.500
  Poprawki wczytywania starych dokumentów optymalizacji.
  W indeksowaniu usuwały się niektóre reguły doboru wzmocnień.
  Uprawnienia do defdodatki
  Systemy w częściach skrzynek powodowały wywalenie programu
  Dodana obsługa inwersji w zamianach klamek, bo w suwankach są prawe i lewe klamki. Działa tylko dla ustalonej inwersji, gdyż po zmianie inwersji nie wiadomo jaką klamkę zastosować.
  Pole KOLOR_OKZW w rep_osciez – nazwa zewnętrznego koloru okuć.
  Pozycja „Szklenie” wywala komunikaty o braku koloru dodatków. Do dziury wstawiał się pierwszy dostępny kolor. Działo się gdy ten kolor nie miał domyślnych kolorów listew.
 • 6.3.2.401
  Skrypty do identyfikacji najczęściej używanych cenników/wymiarów/kolorów
  Moskitiera korekcja wymiarów. [KZ]
  Do dilera nie przenosiła się tabela SKRPSTER ze skryptami sterowania służącymi też do wyceny.
  Próba rozwiązania 'Braku uprawnień’.
 • 6.3.2.201
  3 tematy z dodawaniem poszerzeń do istniejącej konstrukcji:
  Profile dodają się wprost do obiektu dziury. Dzięki temu działa ustawianie 'Mocowany do’, ale tylko dla nowych dokumentów.
  Doszła możliwość dodawania skośnych poszerzeń.
  Przy okazji wyszło czemu czasami to wstawianie nie wychodziło – w zależności od kolejności klikania.
  Informacje o szybach dla robota w pliku xml dla zgrzewarki.
  Optymalizacja wczytywania klasy bezpieczeństwa typu okuciowego.
  Skrypt dla robota do szyb ROTOXa.
  Dodatkowa tabela na dodatki
 • 6.3.2.103
  Poprawki aproksymacja.
  Doszło pole zablokowany w gridzie od klientów.
  W oknach z szaszłykami w trakcie update’u tymczasowo zmniejszały się skrzydła i wypadały okucia lub szły komunikaty.
 • 6.3.2.101
  Dzielenie na paczki w aproksymacji ciąg dalszy – do testów.
  SetFields – wyłączone.
  Zmienione wyświetlanie wypełnień nakładkowych.
  Nie uaktualniała się długość pola nr_art_han w infocr – okucia na czerwono po przegraniu archiwum.
  W doborach specjalnych usuwanie do zera elementów mimo, że jest w doborze mniej towarów niż dobór specjalny chce usunąć.
  Sortowanie nazw użytkowników w oknie przydzielania do uprawnień SQL.
  Importując z clouda dokument i dane klienta nadpisuje się pole klienci.autor nazwą użytkownika u dilera- poprawka.
  Poprawka w zapisie do pola „PIERW_ODEB”.
  Poszerzenie wstawione (nowym sposobem) obok skopiowanej ościeżnicy nie miało wzmocnienia.
  Nie działało uzgadnianie numeracji pozycji.
 • 6.3.1.901
  Dodatkowe kolumny w dokumencie „Oferta/Zlecenie”.
  Możliwość zmiany ceny z części technicznej programu Bazy.
 • 6.3.1.900
  Poprawki w automation pod plugin (był problem z dodawaniem i usuwaniem pozycji dokumentu, nie dawało się dodać pozycji typu szklenie).
  Poprawki w zamówieniu z optymalizacją.
  Poprawki dotyczące aproksymacji z wykorzystaniem krótszych zamienników.
  Źle działała metoda SetFields, póki co rozwiązanie tymczasowe ( we właściwościach dokumentu i nie rozwijały się gałęzie artykułów handlowych w bazach).
  W niektórych sytuacjach nie aplikował się nip przekazywany w rejestrach w cloudzie.
  Indeksowanie czyści niepotrzebne wpisy w regułach i tabelach je wykorzystujących. Poza tym czyszczą tymczasowe wpisy w tabeli definicji pól dodatkowych
  Przy zatwierdzaniu optymalizacji zapis statystyk szedł dwukrotnie w transakcji co powodowało blokadę w sieci.
  Wymuszanie maksymalnej długości tekstu w celkach gridów WPF dla pól dodatkowych.
  Przeniesienie testów konstrukcji API do osobnego exe – projekt TesterService.
  Pola W15 w ościeżnicach i W16 w skrzydłach – głębokość osadzenia szyby. Robot do szkła i rysowanie 3D.
  Dodanie informacji o szybach do XMLa zgrzewarki – w rozwoju.
 • 6.3.1.800
  Jeszcze poprawki kreatorze (dodawanie artykułów) – po testach.
  Blokada edycji schematów ryglowań, zestawów narożników oraz doborów schematów jeśli zostały zrobione przez nadzorcę.
  Wrong mullions armoring after changing of the armoring class.
  Dodałem odrejestrowywanie bibliotek w regwh.bat
  Dopracowanie tworzenia konstrukcji. Wywołanie testu konstrukcji (z shiftem) dla algorytmów konstrukcji.
  Poprawki we wczytywaniu na starcie definicji pól tabel.
  Przywrócenie działania SetFields ze względu na opóźnienia w raportowaniu zbiorczych – do testów.
  Nowy artykuł i brak kopiowania opisu.
 • 6.3.1.703
  Jest problem z komunikatem o za wąskim słupku. Gdy włączone buforowanie nie pozwala dobrać okuć i nie widać dlaczego. Pierwsze próby poprawy.
  Rozbudowanie kreatora towarów. Alternatywny sposób na określanie zmiennych, więcej zmiennych.
  Zmiana nr artykułu w towarach zamienia towary we wszystkich odwołaniach (w zamierzeniu), oprócz skryptów.
  Zmiana nr artykułu technologicznego w klamkach jednak nie uaktualniała powiązań z kolorami.
  Poprawka w obsłudze parametrów dla skryptów sterowania użytych do wyceny.
  Błąd w UmiescArtykul i UmiescArtykulTech z parametrami domyślnymi.
 • 6.3.1.702
  Ankieta poprawki.
  W skryptach sterowania UmiescArtykul i UmiescArtykulTech – można podać ilość (w zamyśle długość uszczelki).
  ColorsLoader dodany do Solution.
  Informacja o przypisanych do systemu art/czynnościach i narzutach (dodatkowo również wszędzie gdzie są reguły).
  Używanie Tab podczas dodawania klientów.
 • 6.3.1.700a
  Istotna poprawka w procedurze ZamiennikOgolnego.
 • 6.3.1.700
  Property Nakladka dostępne w skryptach sterowania.
  Nie działało przestawienie linii w optymalizacji dla elementów okleinowanych.
  Doszła możliwość podkładania zamiennika ogólnego w zależności od profilu okuciowego. Różne klamki podstawowe dla profili lepszych i mniej lepszych.
  W skrypcie sterowania-wyceny możliwość uzależniania od koloru rdzenia. Chodzi o zaślepienia rowków pod skrzydłem.
  Zmiana numeru artykułu klamki do zamiany nie zmieniała powiązań w profhand.
  Dodane pole parent2 do listy cięć – identyfikacja profilu, z którego pochodzi wzmocnienie cięte na 2 bele.
 • 6.3.1.600
  Problem z żaluzjami i moskitierami (i nie tylko) – brakowało ustawiana pierwszego dostępnego koloru.
  Wysokość klamki źle się rysowała dla profili z płetwą.
  Doprecyzowanie rozróżniania pasujących dynamicznych w kalkulacji.
  Wycena dla skryptu do wkrętów
  Dodanie atrybutu WysokośćBezProgu do XMLa od zgrzewarki – wymaga ustawienia 'próg’ w dolnym profilu.
 • 6.3.1.500
  Visitor się gubił w szczególnych przypadkach.
  Zmiany w wizardzie rolet i w skryptach.
  W wizardzie parapetów nie był aktywny przycisk zakończ.
  Kolory klasyczne i dynamiczne – poprawki w edycji i raportowaniu, brakowało ukrywania kolorów klasycznych.
  Złe lub brak rozpoznawania dochodzących numerów artykułów łączników do słupka.
 • 6.3.1.400
  Poprawka w kopiowaniu cenników i cenników rolet.
  Property SystemRolet dostępne w skryptach wyceny elementów rolety.
  Próba zmiany wysokości pozycji typu roleta wywołuje właściwości skrzynki.
  Przeróbki w imporcie xml alu.
  Poprawka w wizardzie rolet.
  Poprawka błędu w kalkulacji mechanizmów rolety (po zmianie koloru mechanizmu).
  Possibility to deactivate old replacement tools.
  Poprawka „dublowania” łączników w optymalizacji z Planera.
  Źle kopiowały się cenniki w bazach.
  Poprawka w property SystemRolet.
  ColorsLoader – zmiany na potrzeby importu typu towaru w dynamicznych.
  Okna – przywrócenie kolumn z jednostkami opakowań, a także dostosowanie szerokości kolumn w widokach.
  Bardziej szczegółowe informacje z liczenia statyki.
  Przy wstawianiu wypełnień kolor bierze się z ościeżnicy jeżeli jest jedna na widoku.
  Wydłużenie pól korekt przy łączeniu 3 profili.
  Odpalanie plugina w Bazach – na sztywno BazyExtension.dll
  Nie działało poprawnie kopiowanie w gridach – szczególnie dla kopiowania całych obszarów.
  Jeszcze poprawki w pokazywaniu sztywności.
  Obsługa wirtualności listew przyszybowych (także dla zestawów) – działało tylko dla kolorów dynamicznych.
  ConfView: default column width (for shared columns), settings in InfoCenter.
  Odpalanie pluginu w Bazach przez Ctrl+P.
  Poprawka powodującego brak informacji o stojakach i paczkach listew przyszybowych.
  Dodano kolumnę idx_reklam oraz obsłużono w widokach menagera załączników.
  Udostępniono zmienną IsFileStreamAvailible w Automation.
  Dodano kolumnę z ilością załączników w OknaDocuments dla zleceń i ofert, jeśli funkcjonalność filestream jest włączona.
  Zwiększono liczbę znaków w kolumnie długości napowietrzenia.
  Dokończone raportowania rozkładania na bele w aproksymacji (przy włączonej opcji w technologiczne 3).
  Nie zawsze działało kopiowanie w cennikach rastrowych.
  Poprawka wywołania skryptów aproksymacji (wołały się czasem mimo braku cięć).
  Poprawki w wizardzie rolet.
  Zmiany by dało się jednocześnie obsłużyć typy z kolorami dynamicznymi i kolorami „klasycznymi”. Przejście wymaga zmian w bazach dla listew przyszybowych.
  Dynamiczne. Zmiana systemu profili we własnościach wstawianego typu filtruje także drzewko (wcześniej tylko filtr w lornecie).
  Wstawianie nawietrzaków od razu na wybraną pozycję (zawsze wrzucało na górę).
  Kolejne zmiany w comboboxie z kolorami by korzystać z cache’a.
  Odznaczanie i zaznaczanie wszystkich kolorów w grupach kolorów (Shift + 'Odznacz’, Shift + 'Zaznacz’).
  Część okienek właściwości do wstawiania tworzyła się dwukrotnie ze względu na zmianę aktywnej warstwy słupków.
 • 6.3.1.201
  Możliwość wyboru trybu doboru skrzynki w rolecie .
  Poprawka wyboru koloru we właściwościach rolety .
  Możliwość zdefiniowania i wyboru w wizardzie docieplenia skrzynki.
  Nośniki tynku/zabudowa do wyboru z możliwością wyboru koloru.
  Poprawki w imporcie xml alu .
  Dodane reguły części skrzynek.
  Poprawki w wizardzie tworzenia rolet.
  Poprawka w regule „twardy wieszak”.
  Icons for undo / redo.
  InfoCenter: custom view composer.
 • 6.3.1.101
  Dodano język Serbski w tłumaczeniu programu bazy.
  Na prośbę poprawione logo w oknie AboutApp.
  Import z 1C może uaktualniać nazwy towarów. Do testów po przeróbkach.
  ColorsLoader – można wybierać typ tworzonych artykułów handlowych w Excelu.
  Możliwość sprawdzania skryptów API czy się kompilują.
  Po dodaniu sposobu łączenia trzech elementów przestały właściwie łączyć się wzmocnienia w szaszłykach.
  Raportowanie profili łączących – pole było osc <> 0.
  Prace nad tworzeniem plików WHPiła.
 • 6.3.1.100
  SVG icons in checks; DevExpress theme finetunning in InfoCenter.
  Dodanie do Centrum Zamian możliwości zamiany typów i pakietu szybowego na domyślny jeśli zamieniany pakiet nie pasuje do nowego typu.
  Błąd przy wejściu w zakładkę „Czynności” w centrum informacji.
  Operacje\Kontrola dokumentu – wywołanie okna z Okna.Documents.Checks.
  Problem z wysokością klamki w oknach dwuskrzydłowych (łuki/skosy/trójkąty).
  Program się wywalał po skasowaniu skrzydła z przymykiem.
  Poprawiony skrypt do centrum Stuerza.
 • 6.3.1.0
  Poprawka w optymalizacji rolet.
  Kod sprawdzający długość parapetów powodował usuwanie parapetu.
  Możliwość wyboru innych schematów kolorów dla okien w DevExpress (NewProp, Designer).
  Możliwość wpisywania ceny z części technicznej programu Bazy.
  Poprawka w funkcji IsCorrectLengthForMontage().
  Nie wychodziła konwersja widoków od wielojęzykowości – zmiana sposobu zapisu definicji w SQLu.
  Przekazanie do skryptów wyceny profili łączących, słupków i przymyków informacji o kolorze zewnętrznym i wewnętrznym.
  Dokończenie obsługi wstawiania nawiewników do profili łączących i słupków.
  Po skopiowaniu nie zapamiętywała się zawartość tabelki doboru wzmocnień.
  W definiowaniu przenikalności cieplnej kasowała się ościeżnica po wyborze słupka
  Invocation of „Document checks”.
  Options „Wyswietlanie” – „Wysokosc klamki od ramy” and „Opcje wyceny” – „Raportuj ceny dodatków u dealerów” are bounded.
  Projekt APIInsertCore – przeniesiona i przemianowana dllka do tworzenia konstrukcji dla API w cloudzie. W trakcie rozwoju.
  Po zmianie listwy przyszybowej nie odszukiwał się sposób łączenia zdefiniowany w doborze listew i uszczelek, z którego pochodzi listwa.
  Pole „Zabudowa”, property Zabudowa w rolecie w skryptach.
  Obsługa w wizardzie i właściwościach.
  Poprawka w zapamiętywaniu opcji doboru skrzynek/wałków.
  Ukrywanie koloru wewnętrznego we właściwościach jeśli roleta jednokolorowa.
  po wyborze mechanizmu wskakuje pierwszy kolor z listy.
  W wizardzie rolet przy wstawianiu podziałów rolety wyłączane przyciąganie do „równych” proporcji.
 • 6.3.0.900
  Poprawka obliczania długości pancerza dla rolet nad oknem.
  Brakowało uprawnień do rep_czynnos3.
  Zabezpieczenie przed zapętleniem grup technologicznych w dźwiękochłonności.
  Program wysyłający info do ankiet.
  Zwiększenie ilości znaków opisu artykułów technologicznych
  Zmiany pod optymalizację rolet z Planera.
  Poprawki w wysyłaniu ankiet.
  Nie działało raportowania 'tylko na bieżącą pozycję’.
  Brakowało zerowania nowych parametrów od mocowania profili łączących – wyskakiwało okienko przy wstawianiu typu z łącznikiem.
  Poprawione zapisywanie ręcznych parametrów fizycznych pakietu).
  Pierwsza wersja skryptu dla centrum Stuertza
 • 6.3.0.800
  Pole 'zgody’ w 'oferty’, właściwość Consents w IOknaDocument.
  Dostosowany plugin ankiety.
 • 6.3.0.700
  Poprawki z rozwijaniem oklein dla listew przyszybowych przy kolorach dynamicznych.
  Reset buforów nie obejmował powiązań technologiczny-kolor-handlowy. Przeniesienie buforowania do cache’a kolorów.
  Bazy. Zakładka 'Dostępne kolory’. Przypisanie artykułu do koloru kasowało przypisaną okleinę.
  Kolumna TNIJ_LINIA dla rep_opt_cie, rep_listacie, rep_listaci2.
  Rozbicie raportowania czynności na poszczególne elementy konstrukcji. Doszła tabela rep_czynnos3. Rep_czynnos2 została zmieniona na views agregujący dane tak by format się nie zmienił.
  Poprawka w doborze wałków – w mechanizmach dawało się ustawić 6 możliwych wałków.
  Możliwość typu zmiany pancerza i lameli wieńczącej z poziomu właściwości rolety.
 • 6.3.0.600
  Poprawione kalkulowanie oklein listew przyszybowych w wersji bez kolorów dynamicznych – wybieramy artykuł zależny od koloru listew.
  Dodane w IleCzesci (i FindParts) odszukiwanie nawietrzaków.
  Drobne korekty w sprawdzaniu długości łączników mocowanych.
  Bazy. Pokazywanie właściwej zakładki 'Dostępne kolory’ dla listew przyszybowych w zależności czy kolory dynamiczne są włączone w opcjach.
 • 6.3.0.505
  Automatyczny dobór wzmocnień-poprawki.
  Przy imporcie dokumentu nie były dostępne ewentualne procenty odpadów z aproksymacji.
  Przeróbki w automation pod 3D, wyciągnięcie generatora do osobnego interfejsu.
  Dodany plugin3d do głównego projektu.
  Użycie kupionych komponentów i włączenie licencjonowania.
  Dodanie pola guid w repach rolety i skrzynki.
  Poprawka w procedurze włączającej funkcjonalność subdilerów.
  Możliwość ograniczenia maksymalnej dlugosci lacznika, ktory mozna oznaczyc jako „mocowany do”.
  Dodanie języka Serbskiego.
 • 6.3.0.504
  W nowych zmianach w serializacji brakowało wersjonowania zapisu.
  Błąd przy imporcie dokumentu – ze zmian wczytywania wsp. odpadów.
  Nie dało się skasować ogranicznika – efektywna grubość była zero. Poprawione dla nowych konstrukcji.
  Zmiany pod ręczne wprowadzane parametrów szyb spowodowały, że źle się liczyła przenikalność cieplna po staremu – nie uwzględniało się psi szyby.
  Buforowanie ograniczeń.
 • 6.3.0.503
  Przeróbki w pluginie 3D.
  wczytywanie z pominięciem pliku
  poprawione pozycjonowanie względem siatki
  odszukiwanie klikniętego słupka
  Optymalizacje w czytaniu info o towarach.
  Uproszczenie kodu aproksymacji jako przygotowanie do kolorów dynamicznych.
  Poprawka w sprawdzaniu ograniczeń (zmiana algorytmu testu czy punkt zawiera się w wielokącie).
  Dodano cztery nowe reguły przy pozycji tekstowej.
 • 6.3.0.501
  Centrum sterujące PBZ HOLINGER.
  Zmiana kolorów dla nieaktywnego okienka z kolorami w grupie kolorów.
  Rozbieżności w wyliczeniach ceny materiału. Wkręty nieokuć doliczały się nadmiarowo. Ilość wkrętów zależała od sposobu wstawiania artykułu z wkrętami.
  Dobór wzmocnień poprzez opcję „dobór automatyczy” – grupy kolorów. Dobór wzmocnień nie zauważał niektórych zmian koloru np. biały->mahoń\biały.
  Błędne liczenie dzwiękochłonności. Okazuje się, że w starym algorytmie powierzchnia ościeżnicy zaokrąglała się błędnie do pełnych metrów kw. Przeszedłem całkowicie na nowy sposób doboru.
 • 6.3.0.500
  Brakujące pliki w WebInfo.
  Pole Hash w rep_bele na potrzeby odnajdywania identycznego rozłożenia kawałków na beli.
  Poprawka w wywołaniu Autostart.
  Plugin AdditionalFields.
  Poprawki w WebInfo.
  Blokada doboru okuć poza wybranym zakresem.
  Rysunki ukryte pod ramą konstrukcji otwieranych na zewnątrz. Okucia rysują się później niż rama niezależnie od otwierania.
  Możliwość modyfikacji parametrów fizycznych pakietu podczas wyceny.
  Informacja o przymyku w pliku do sterowań. XML zgrzewarki – przy słupkach i przymykach LewyGuid i PrawyGuid.
  Różna cena jednostkowa w rep_czesci –poprawki.
  Prace nad algorytmami konstrukcji do API.
 • 6.3.0.400
  Opcja wywoływania polecenia command line na starcie programu- użyteczna np. przy odpalaniu w Cloudzie synchronizacji raportów…
  Możliwość wyboru innych schematów kolorów dla okien w DevExpress
  Nowe okienka WPF niepotrzebnie wchodziły do paska zadań.
  Sprawdzanie uprawnień czy zapisywać ceny w czasie raportowania zachodziło wielokrotnie, ale niespójnie. Przeniesione do jednego miejsca.
  Liczenie dźwiękochłonności po stronie klienta.
  Blokada doboru okuć poza wybranym zakresem.
  Brak określonej kolejności czytania reguł w zakładce Reguły mógł prowadzić do niepoprawnych danych w bazie.
  Ustawianie języka zasobów dla okienek WPF.
  Plugin3D – przezwany projekt (z EmptyPlugin) by uniknąć pomyłek.
  W skryptach nie działały niektóre własności moskitier.
  Propozycja ujednolicenia nazewnictwa uszczelek w Bazach, w Oknach i w Centrum Zamian.
  Opcja nakładki w parapetach
 • 6.3.0.301
  Nowsze logo Winkhaus w oknie AboutApp.
  Okienko w konstruktorze Whokna nie skaluje się prawidłowo.
  Grupy okuciowe – ograniczenia doboru pojawia się komunikat „Attempted an unsupported operation”.
 • 6.3.0.300
  Nie działa przycisk „Anuluj optymalizację”.
  Nakładki aluminiowe: korekcja wymiaru, wybór nakładki przy wstawianiu ościeżnicy, uproszczenie kodu.
  Edycja i przypisywanie do grup lub typów okuć.
  Skrypcie dla centrum Prezmetu. Przymyk i słupek w jednej linii były źle oznaczane.
 • 6.3.0.201
  Rozszerzenie pól dodatkowych o typ boolean.
  Kwota zaliczki udostępniona przez automation.
  Kwota zaliczki przepisuje się z Calendara do Automation.
  Okno „Kosztorys/Rysunek” – poprawa ergonomii skalowania.
  Zmiana opisu na „Przygotowany do wstępnego montażu”.
  Prosta lista z artykułami przy przypisywaniu towarów do podziałów producenta.
  Omijanie tabeli zalacz przy wczytywaniu pól gdy niedostępny filestreaming.
  Kolejne prace nad 3D.
 • 6.3.0.200
  3D – względne położenia (w osi Z…)
  Obsługa jednym przymykiem okuć na jedną i dwie klamki.
  Dźwiękochłonność –poprawki.
 • 6.3.0.100
  Poprawka w FindParts.
  W rep_czesci dla okuć zawsze było 0 w polu osc.
  Kontynuacja modelowania 3D.
 • 6.2.1.600
  Model 3D cd.
  Nowa opcja, do zaznaczenia dla łączników jako „wstępne przegotowanie do montaż”.
 • 6.2.1.502
  Przejście na .net 4.6
  Podłączenie WHGeneratora (model 3D okna).
  Zmiana z blokad na uprawnienia w uprawnieniach z InfoCenter oraz głównego okna załączników.
  Poprawka w zasobach Winkhaus.ConfView.DxExt.dll.
  Dodano plik WinkhausGenerator do bat’a tworzącego paczki.
  Dodano rejestrację WinkhausGeneratora w whreg.bat.
 • 6.2.1.501
  Wyłączenie znacznika 'wirtualny’ w elemencie technologicznym nie kasowało znacznika w tabeli profhand – pusta lista kolorów, niemożność kalkulacji. Trzeba było włączyć i wyłączyć.
  Raportowanie do rep_dostawcy pomijało dostawców szkła.
 • 6.2.1.500
  Poprawka zasobu IDS_AUT_FAKTURZYSTA.
  Dodanie uprawnień blokujących InfoCenter.
  Dodanie uprawnień blokujących główne okno załączników.
  Pole wariant miało za mało miejsca.
  W dokumentach powstałych u producenta kolumna pierw_odeb z tabeli oferty jest równa dacie utworzenia dokumentu.
 • 6.2.1.401
  Błędne zaokrąglanie wymiarów w nowym doborze okuć, dobory pod obniżoną klamkę źle działały dla środkowej klamki.
  Jeżeli w rastrze okuć powtarzał identyczny wpis (taka sama ilość, wariant itd.) to liczył się tylko raz.
  Poprawione liczenie powierzchni i obwodu dla szaszłyków.
  Raportowanie do rep_dostawcy pomija dostawców szkła- poprawka.
 • 6.2.1.300
  Nie wstawianie” listew montażowych do wyboru w właściwościach dokumentu.
  Wymiarowanie żaluzji jako roletka materiałowa dla skrzydeł.
  Inny artykuł – nie wyświetlały się nazwy artykułów.
  Zmiana wymiarowania dosuniętych profili łączących (poszerzeń). Wymiarowanie kończy się na korekcji na ramę. Jeżeli jest więcej niż jedno poszerzenie pokazuje się suma ich szerokości.
  Prace nad wskazywaniem w Bazach sposobu łączenie trzech profili.
  Pole funkcja w rep_skrzydla było za krótkie.
  Wycofanie zmiany długości pola m_flagi w COpcjeDybli.
  Updawnienie do aproksymacji artykułów optymalizowanych i możliwość wyłączenia tej opcji dilerom.
  Przy komunikacie undo dotyczącym innej pozycji niż bieżąca pojawi się dodatkowo numer pozycji.
  Próba rozwiązania problemu generowanego przez zmianę algorytmu numerowania ram cd…
  Pasek z adresem strony w WebInfo.
 • 6.2.1.200
  Rolety cd.
  Brak informacji XML w IPart w CurrentCalculationTrace dla słupka ruchomego.
  Ankieta.
  Stany magazynowe w zamówieniach.
  Rolety, zmiany w rysunkach.
  Zmiany w przypisywaniu rysunków rolet.
  Zmiana w obsłudze wyciągania pliku FileStream w AttachmentsManager.
 • 6.2.1.100
  Lamele – ukryj i ukryj u dilera.
  Dalsze prace nad roletami.
 • 6.2.0.900
  Prace List of standard static fields to add to existing documents.
  Poprawki w WebInfo.
  Zmiana sposobu liczenia „nawijalnej” długości pancerza wchodzącej do doboru skrzynki.
  Dodatkowe opcje dla WH Piły.
  Opcje doboru skrzynek rolet w 'Opcje technologiczne 3′.
  Dobór okuć. Nie działało obniżanie klamki. Nie działo zapamiętywanie wagi.
  InfoCenter: custom view composer
  Możliwość ustawienia w rolecie zależności tylko od koloru zewnętrznego.
  Ukrywanie koloru wewnętrznego i prowadnic w wizardzie w zależności od rolety i podziałów.
 • 6.2.0.800
  Integracja z Sesam przeniesiona z v5.6 do v6.2.
  Drobne zmiany w WebInfo (integracja z Sesam), zapisywanie ciasteczek powodowało złe działanie strony.
  Zmiana ikony dodawania do koszyka.
 • 6.2.0.700
  W optymalizacji nie pamiętały się operacje po sterowaniu jeśli występowała więcej niż jedna linia.
  Grupy materiałowe i możliwość podziału zamówień zbiorczych wg tych grup.
 • 6.2.0.604
  Possibility to change panels in „centrum zamian” UWAGA: Centrum Zamian korzysta z widoku dbo.parapetyExt. Aby on się utworzył konieczne jest podniesienie wersji bazy aby wykonało się „Indeksowanie”.
  Cerber – okucia pojawiały się na czerwono dość losowo. Przy dostępie przez .NET natywnie do SQLa, w zależności od wersji SQLa lub providera SQL, numery artykuły zwracały się ze spacjami na końcu albo bez.
  Sortownik szkła po testach.
  Kolorowanie rysunków okuć włączało się przypadkowo- poprawki.
 • 6.2.0.602
  Dobór okuć do trójkątów.
  Nie można wkleić skryptu dla grupy dealerów.
  Wysyłanie zamówienia na okucia na strone wh.de.
  Możliwość wyświetlenia karty towarowej z niemieckiej strony bądź sklepu (w oknie zamówienia, doboru okuć i nowym oknie wyboru towaru). Wywoływane z menu kontekstowego.
  Możliwość wywołania kart informacyjnych przez automation.
  Możliwość wymuszenia statystyk przez ini na potrzeby cloud.
  [Opcje]
  ForceStats=1
  Webinfo
  dodawanie do koszyka wielu artykułów na raz.
  nie działało wywołanie karty towarowej bez wypełnienia użytkownika/hasła
  W Bazach w zakładce 'Dobór wzmocnień’ szedł zapis za każdym wejściem.
  Nie zmienia się cena podczas zamiany pakietu na wypełnienie dla konstrukcji z poprzeczka z cennika. Liczenie ceny szkła idzie wg średniej ważonej powierzchni szkleń.
  Skrypt do sortownika szkła.
 • 6.2.0.600
  Niepotrzebne dublowanie reguł przy oknach z nakładkami (tandemy).
  Przejście na dobór okuć po stronie klienta.
  Usunięte zasoby PL-PL z NewProp.
  Centrum Informacji, nie działała zakładka „Kalkulacja dokumentów”.
  Projekt” – włączenie jako opcja w programie.
  Potwierdzenie zamknięcia programu WH Okna jako opcja.
  Osobne korekcje na zgrzew w „Parametry technologiczne 2” dla zgrzewu doczołowego i zgrzewu na 45 stopni dla łączenia na zakładkę (wyglądającego jak łączenie na 90 st). Gdy zero bierze się z profilu.
  W przymyku można ustawić czy skrzydło bierne może być z klamką. Potem przy wstawianiu przymyka wybieramy konkretny wariant co ma wpływ na SWO i dornmass w skrzydle biernym.
  Dla szaszłyków: obsługa przerwy w ościeżnicy – umożliwia tworzyć wklęsłe ramy o kształcie U.
 • 6.2.0.500
  Poprawki
  Centrum Zamian kolor typu.
  Centrum zamian łączniki.
  Rastry cenowe w v6.
 • 6.0.2.402
  Próba wysłania wielu artykułów na raz w integracji WebInfo.
  Poprawka w numeracji własności w regułach typu
  Obsłużony kolejny wariant pliku xml z alu (LiczOkno)
  Rozszerzenie typu profilowego o parametr ilości dni produkcji i uwzględnienie tej wartości w dacie realizacji.
  Zmiana ustawień .net w projektach pluginów i nowy UserExtContract.dll
  Przy ładowaniu dokumentu wyłączana była aktualizacja technologii.
  Próba rozwiązania problemu numeracji ościeżnic w oknie z roletami i poszerzeniami.
  Laminacja poprawki.
  Szersze kolumny w oknach cenników.
  Niedokończone – załatany problem odszukiwania klienta w oknie MergeClient.
  Nie działało wstawianie parapetów.
  Przeróbka funkcjonalności dodawania dni roboczych do terminów w oknie właściwości dokumentu
  Przy zamianie typów nie podmieniały się elementy wirtualne.
  Poprawka w wysyłaniu stanu w obiegu dokumentu na serwer dilerski
  Poprawki w okienku otwierania dokumentów przy wczytywaniu starych schematów widoków.
 • 6.2.0.300
  Centrum Informacji, nowe funkcje.
  Edycja wysokości pancerz + skrzynka (z kopiowanie rzędów).
  Rysowanie wysokości klamek – ulepszenia.
  Brakowało miejsca na pasku statusu na wersję bazy w Bazach.
  Brakowało prawidłowego kodu zapisu „CHandlowy” – handlowych z regułami.
 • 6.2.0.201
  Po zmianie .NETa był problem z wymiarami w galerii.
  Rysowanie (na opcji) wysokości klamki od ramy.
  Alternatywny sposób zgrzewania (załatwione jak plug-in).
  Nie działał import towarów z XMLa gdy nie było wielojęzykowości.
  Exe4.bat – domyślnie ściąga tłumaczenia z Alize.
 • 6.2.0.200
  UWAGA: pierwsza „oficjalna” wersja z serii 6.2. Zastosowaliśmy przeskok wersji z uwagi na zmiany w narzędziach i komponentach:
  – Aktualizacja .Net do 4.5.2
  – Aktualizacja DevExpress do 20.1
  Podczas instalacji proszę zwracać uwagę na aktualizację komponentów!!!
  Inne zmiany:
  Nie przepisywało się ustawienie 'zawsze dobieraj prowadnice dwustronne’ do konstrukcji.
  Rysowanie pancerza i prowadnic w pozycji Roleta.
  Ograniczenie długosci konkretnego parapetu do X m.
  Reguła najmniejszego promienia łuku.
  Poprawka w import1c z csv.
  Poprawka w procedurze tworzącej filtry w bazie SQL u subdilerów
  Dodawanie załączników do obiektów WH Okna.
  Projekt WebInfo.
  Tryb cardview w gridach
  Wywalone warunkowe zamienianie nvarchar(max) na ntext przy tworzeniu tabel
  Poprawka optymalizacji.
  Przerobione podziały rolety w wizardzie i możliwość wyboru koloru boczków (Pagen)
  Obsługa w ładowaniu rysunków i EMF, i PNG.
  Zakładka „Rysunki” w Bazy\Rolety z przypisaniem rysunku wg opcji z kreatora rolet.
  Obsługa „położenia” skrzynki w kreatorze rolety. Zmiany w rysowaniu.
  Wybóru koloru w Centrum Zamian. Ustawiał się inny kolor, który był w okienku pod spodem, pod klawiszem OK.
  Plugin. Obsługa drzwi „uniwersalnie” otwieranych.
  Poprawki w wyświetlaniu rysunków przekrojów rolet.
  Uruchomienie wersji producenckiej w cloudzie pod SBO.
  Dodano do Toolbaru przycisk edycji załączników z poziomu dokumentu, oraz przeglądu wszystkich załączników bez edycji z poziomu głównego okna
  Przyspieszenie działania pokazywania strony w Webinfo. Zapamiętywanie stanu, np kliknięcia zgód na cookie. Obie karty pokazują się teraz w 2-3s
  Poprawka w interpretacji odpowiedzi serwera przy dodawaniu do koszyka (integracja)
  Automatyzacja pobierania i wysyłania tłumaczeń do Alize.
  Pole 'oklejanie’ w rep_bele – znacznik czy własne oklejanie.
  Poprawka w pluginie ModyfikacjaTypu – zawieszanie.
  Prace nad wprowadzaniem wysokości pancerzy rolet.
 • 6.0.9.101
  Poprawki w aproksymacji/optymalizacji pozwalające na to, aby aproksymacja i optymalizacja zwracała podobne rezultaty przy zastosowaniu tych samych parametrów.
  Program zawiesza się przy tworzeniu optymalizacji, gdy zastosuje do wyceny skrypt od dybli.
  Zmiana ustawień dybli w dokumencie nie wpływała od razu na kalkulację.
  Szprosy klejone nie pokazują się na liście cięć, ani w optymalizacji poprawka.
  Błąd przy dodawaniu doboru specjalnego przy pozycji typu okucie.
  błąd podczas importu z XML.
  Lokalizacja obróbek na przymyku – korekta w drugą stronę.
 • 6.0.9.100
  Zapamiętanie w dokumencie dodatkowego współczynnika odpadu wynikającego z pełnych bel (aproksymacja).
  Nowa reguła promień łuku.
  Poprawki w roletach.
  Dodanie tabeli 'zalacz’ z obsługą pod FILESTREAM – tworzy się gdy serwer i baza obsługują filestreaming.
  Do rep_slupki nie zrzucały się kolory napowietrzeń naszybowych.
  Brak informacji o stronie zasuwnicy/zawiasu w xml’u do sterowania przy cieciu na dwie bele.
  Nowy parametr „Szerokość prowadnicy” – pole W2.
  Nie zwalniała się cała pamięć przy zmianie obrazka rolety w kreatorze.
  Poprawki w aproksymacji/optymalizacji
 • 6.0.8.900
  [Cenniki okuć] Błąd dla doborów z inwersją.
  Dodanie do procedur SQL od sterowania nowych parametrów rozwijania elementów ogólnych.
  Grupy dla zestawów schematów i zestawów narożników – precyzyjne nazwy grup.
  Komunikat w rozwinięciu – artykuł dobierany gdy rozwinięcie jest puste.
  Możliwość określenia liczby sztuk dla doboru specjalnego – z shiftem okienko krotności.
  Zaznaczenie tabeli 'dornmass’ jako wysyłanej do dilera.
  Lornetka w narzędziach.
 • 6.0.8.800
  Lista dokumentów optymalizacji dostępna do podglądu po zakończeniu optymalizacji
  Okno dodawania artykułu nie mieściło się na monitorze
  Błąd w szaszłykach w łączeniu trzech lub więcej kawałków ościeżnicy w jeden. Program wywalał się w raportowaniu.
  Poprawki w doborze okuć dla cenników. Błędne zliczanie miejsca między narożnikami, „rygluj co” było stale 800.
  Dla cenników okuć doszła wysokość klamki.
  Przeniesienie do profili okuciowych parametrów rozwijania ogólnych – wypadły z okienka parametrów cennika.
  Rozwiązane poprzez dodanie dodatkowych kodów narzędzi dla inwersji skrzydła (Sterowanie/Narzędzia).
 • 6.0.8.600
  Dobór okuć z pozycji okucia poprawki.
  Brakowało generowania cennika w galerii dla dynamicznych kolorów.
  Grupy dla zestawów schematów i zestawów narożników.
  Ukrywanie ukrytych grup, typów, profili i kolorów w oknie od cenników okuć.
  Skrypt odwodnień na słupku gdy wypływ na przyldze.
  Dołączone skrypty do rejestrowania i odrejestrowywania programu.
 • 6.0.8.500
  W WHPile, cięcie podwójnie (z jednej strony) można zamienić na cięcie 90 stopni.
  Przeniesienie do szaszłyków obsługi łączeń na 45 stopni profili o różnej szerokości.
  Buforowanie odczytu dopłat do cenników dla klamek i wypełnień.
  Poprawki w rozwinięcie w elementach ogólnych.
  Nowe słowniki wartości (wrąb okuciowy, grubość przylgi, odległość wrębu od przylgi). Doszła gałąź Słowniki do Baz Okuciowych.
  Uwzględnienie tych słowników w oknie parametrów cennika okuć.
 • 6.0.8.400
  Wkręty do okuć – artykuły handlowe lub elementy ogólne.
  Nowe okna WPF w Bazach do wyboru schematów ryglowań w zestawach schematów krawędziowych i narożnikowych.
  Wyświetlenie rozwinięcia elementu ogólnego poniżej definicji w profilu okuciowym.
  Parametry dla rozwórki w definicji elementu ogólnego.
  Rozwinięcie w elementach ogólnych wzbogacone o nowe parametry: wrąb okuciowy, materiał profili, rodzaj listwy czołowej (słownik w Bazach okuciowych\Listwy czołowe, przypisany w skrzydle), W15-W10.
  Cenniki okuć: usuwanie pustych rzędów i kolumn z rastra, nowe parametry do wyboru przed generowaniem.
 • 6.0.8.302
  Znikające skrzydła na rysunkach z ruchomym słupkiem. Funkcja użyta do rysowania kolorowanych okuć powodowała błąd dla małych obrazków (etykiety, podgląd pozycji).
  Opóźnienie wyliczenia położenia rysunków okuć do momentu rysowania.
  Ułatwienie kalkulacji moskitiery gdy artykuł handlowy liczy się na sztuki.
  Nie wczytywały się uprawnieńia do zakładek w obiegu dokumentów.
 • 6.0.8.301
  Poprawka we wczytywaniu ar3 z raportami
  Przy odtwarzaniu statystyk zdarzały się pomieszane numery artykułów i nazwy. Algorytm od numerów dynamicznych był nieodporny na użycie w wielu wątkach na raz.
  Poprawki w wyborze okleinowania m.in. powrót do 'u dostawcy’.
 • 6.0.8.300
  Zamówienia zbiorcze z optymalizacji poprawki
  ’Wybór okleinowania’ – dostępne tylko dla zleceń.
  Wywołanie zastosowania domyślnych sposobów oklejania niezależnie czy ktoś wejdzie w okienko.
  Kalkulacja wypełnień mogła nie iść jeżeli kolor był wybrany przez 'definiuj’.
  Próby uodpornienia procedury pobierania odpadów na kolory uszczelek.
 • 6.0.8.201
  Błędny komunikat brak zdefiniowanych kolorów dodatków.
 • 6.0.8.200
  Poprawki w generowaniu rastra cennika okuć (chodzi o cennik którego używają handlowcy WH oraz dealerzy).
  Poprawki w działaniu szprosów wiedeńskich z kolorami dynamicznymi.
  Usunięcie nieużywanego parametru 'KolorOslon’ z procedur SQL od doboru okuć.
  Usprawnienie odczytywania uprawnień w obiegu dokumentów.
  Tworzenie rastra cennika okuć działa – prace nad doborem.
  Przenoszenie reszty tabel z raportami w ar3 dla OM
  Rolety (funkcje w skrypcie pod uwzględnienie wieszaków, korekcji, wybór strony rewizji i wyprowadzenia przewodów, uwzględnienie wyboru koloru moskitiery)
  Tabela z rysunkami do rolet.
  Nie zrzucały się listwy przyszybowe do rep_listacie i optymalizacji.
 • 6.0.7.900
  Cenniki okuć do testów (dla handlowców WH)
  Dodawanie obrazków do „ramek szkleń” oraz „kolorów ramek” wzorem kolorów uszczelek w Bazach (API)
  Brakowało wpisów do pola nr_art_dyn w rep_czesci dla większości okuć.
  Zabezpieczenie cen.
  Schowanie kolumn – attrybut DisallowUse w definicji kolumn w nowych gridach – pozwala ukryć kolumnę w danym kontekście.
  Feature #1297 – Dodawanie obrazków do „ramek szkleń” oraz „kolorów ramek” wzorem kolorów uszczelek w Bazach (API). Plus zabezpieczenie przed nieprawidłowymi obrazkami.
 • 6.0.7.801
  Rysowanie otwieranych na zewnątrz przymyków.
  Rysunki klamek na oknie z ruchomym słupkiem.
  Ukrycie cen zakupów w oknie WPF w pozycji „Inny artykuł (kalkulacja)” w wersji dealerskiej.
  Odświeżanie rysunku po zmianie koloru okuć we własnościach ościeżnicy.
 • 6.0.7.800
  Zapisywanie do logu systemowego informacji o błędzie zapisu statystyk.
  [API] obrazki w kolorach ramek.
  Program nie dolicza ciężaru słupka ruchomego do ciężaru skrzydła biernego. Teraz przymyk kalkuluje się jako część skrzydła.
  Zmiana typu pola nr_art_han z tabeli InfoCR.
  Cenniki okuć cd. (cennik dla handlowców, nowy standard SBO).
 • 6.0.7.701
  Zrzucanie w Oknach pod nadzorcą pliku z wszystkimi cena z nhandlo – do śledzenia problemów z szyfrowaniem.
  Dopracowana edycja rozwinięcia ogólnych – np. uzupełnianie kombinacji parametrów.
  Podgląd rysunków z wymiarowaniami w Bazach.
  Prace nad cennikami okuć dla WH.
 • 6.0.7.700
  Reguły wałków nie były uwzględnione w systemach
  Źle wywoływały się kolorowe reguły dla prowadnic
  W optymalizacji zawierającej przemieszane elementy z różnymi kątami cięcia zdarzał się komunikat o brakujących elementach co skutkowało pominięciem niektórych cięć
  Sprawdzanie dla wzmocnień czy kolor w grupie przestało działać dla kolorów złożonych. Dla wstecznej zgodności sprawdzam i kolor zewnętrzny, i kolor złożony.
  Poprawka nie zawsze na czas aktualizował się obwód skrzydła.
  Brakowało zapisu łączników słupka do progu. Ponownie otwarty dokument mógł się źle kalkulować.
  Do rysowania pobiera się dornmass z zasuwnicy. Gdy zero to z profili.
  Schowanie przypisywania rysunków dla nie okuć.
  Dokończony wybór wartości dornmassu z listy w skrzydłach i przymykach.
 • 6.0.7.600
  Zakładka 'Rozwinięcie’ w elementach ogólnych i ogólnych użytkownika. Pozwala uniknąć kopiowania gdy brak zależności od profilu okuciowego.
  Doszła jeszcze zależność od dornmassu,W14 – dornmass i W15 – podział wkładki (położenie rowka okuciowego w osi Z) w skrzydłach oraz W8 – dormass w przymyku. Dornmass z przymyka ma pierwszeństwo, chyba że jest wpisane 0.
  dmass – wartość dornmassu w definicjach rysunków okuć.
  Pomijanie barwienia dla czarnego RGB(0,0,0) wypełnienia w kolorowanych rysunkach okuć.
 • 6.0.7.501
  Poprawka w okienku własności wypełnień.
  Odświeżanie rysunku po zmianie koloru okuć z własności pozycji.
 • 6.0.7.500
  Zestawy rysunków okuć w danych handlowych.
  Odfiltrowanie typów okuć otwieranych tylko na zewnątrz dla skrzydeł otwieranych do wewnątrz.
  – Zestawy rysunków w typach – sortowanie wg Lp zestawu.
  Opcja kolorowania rysunków okuć kolorem z tabeli – 'Koloruj’ w definicji rysunku.
 • 6.0.7.400
  Optymalizacja wyświetlania systemów.
  Poprawka w regułach kolorowych rolet.
  Reguły w wałkach, więcej wałków w mechanizmie rolety, więcej skrzynek i wałków w rolecie.
  Okno zbiorczej edycji reguł poprawki.
  Możliwość wspomagania optymalizacji/aproksymacji cloudem (opcja w WHOpt.dll.config)
  Wprowadzony parametr minimalnej długości odpadu międzypaczkowego.
  W wersji cloudowej splash screen po 5s znika (zasłaniał komunikat o błędzie).
  Przeróbka programu ReOptymalizacja na wywołania optymalizacji z amazona.
  Poszerzenie domyślnej szerokości pierwszej kolumny w listach rozwijalnych.
  Poprawki w mechanizmie subdealerów.
  Opcja „Pokaż okno komunikatów” nie zapisywało się.
  Zmiana kolejności wyświetlania grup i systemów podczas wyboru typów okuć w systemach.
  Wstawianie z galerii z kolorami dynamicznymi.
  Dostosowywanie czcionki w kontrolce wyboru koloru dynamicznego do okna, w którym jest osadzona.
  W okienku reguł doszło sortowania podłączonych systemów po nazwie.
 • 6.0.7.300
  Lornetki w wszystkich typach szprosów.
  Przestało działać uzależnienie reguł od grupy kolorów.
  Prace nad algorytmami do konstrukcji API.
  Lornetka dla szprosów klejonych .
  Buforowanie komunikatów, numer pozycji w oknie komunikatów (Lp). Do tej pory był tylko numer wewnętrzny (Lp. wewn)
  Przy ustawianiu dilera przez automation przepisywało się tylko część ustawień w stosunku do interface’u.
  Korzystanie z cache’a kolorów w galerii.
  Prace nad kolorami dynamicznymi w galerii.
 • 6.0.7.200
  Brakowało pustej opcji w listach ościeżnic w typach.
  Za mało miejsca na skrypt do wyceny pakietów – zwiększone do 16k znaków.
  Kolejne wykorzystanie cache’a w Centrum Zamian.
  Błędne kalkulowanie szprosów klejonych w kolorach złożonych (różnych z dwu stron).
  Rozpoznanie łącznika słupka do progu
  Dodawanie obrazków do kolorów uszczelek wzorem innych kolorów w Bazach (API)
  Kolory dynamiczne w Centrum Zamian. Dla okien z galerii z cennikiem trzeba jeszcze dodatkowo obsłużyć.
 • 6.0.7.201
  Lornetka przy łącznikach.
  Brakowało odświeżenia rysunków po zmianie wys. klamki. W definicjach rysunków doszły krawędzie 'z zasuwnicą’ i 'z zawiasem’ upraszczające definiowanie. Buforowanie EMFów.
  Stal pod nawiewnik dobiera się osobno dla AutoMax.
  Brak wyboru koloru dla okien z cennika w oknie WPF.
  Przy tworzeniu przez automation pozycji niepotrzebnie tworzyły się obiekty od kreatora pozycji.
 • 6.0.7.101
  W Centrum Zamian po zamianie koloru w typie usuwa sie wczesniej zastosowany nawiewnik
  Dokończenie przejścia na kolory dynamiczne w mechanizmach.
  Inne zmiany w rysunkach okuć.
  Błędnie był liczony maksymalny moment siły dla typu okuć – długość była w cm zamiast m.
 • 6.0.7.100
  Zmiany w wzmocnieniach.
  Dla dynamicznych, gdy był tylko ustawiony kolor rdzenia, nie zawsze wyciągały się kolory okuć. Skutkowało to brakami w zamówieniu.
  W zakładce Rysunki od typów okuć doszły opcje 'Nie rysuj klamek’, 'Nie rysuj zawiasów’.
  Doszła opcja 'Bez inwersji’ do definicji rysunków okuć.
  W definicji rysunków doszła zmienna typu logicznego outer – prawda gdy skrzydło otwierane na zewnątrz.
  Uwspólniony kod edycji rysunków w zakładce Rysunki i Zestawach rysunków + drobne poprawki, bo zostawały wiszące wpisy po kopiowaniu i kasowaniu.
  Zmieniony na „Settings61” klucz rejestru od toolbarów.
 • 6.0.6.901
  Wyłączenie optymalizacji kodu dla oknadoc.dll.
 • 6.0.6.900
  Rozszerzenie listy reguł w mechanizmach rolet i skrzynkach.
  Dla WHPiły opcja 'Zamień klinowe i podwójne na 90°’.
  Typy ukryte w grupach.
  Doszły Bazy okuciowe\Zestawy rysunków. Można je potem podłączyć w zakładce Rysunki w typie okuciowym.
 • 6.0.6.800
  Kopiowanie rysunków w okuciach pomiędzy doborami oraz kopiowanie rysunku z głównej zakładki typu okuciowego.
  Sterowanie – kopiowanie szablonów.
  Ujednolicenie kolejności zestawów wykończeń w bazach i oknach.
  Poprawka, brak ilości elementów okuciowych w zbiorówkach – zmiany w liczenie w okienku 'Lista wystąpień artykułu’ i w tworzeniu zamówienia do WH.
  Możliwość określania kolejności wyrysowania rysunków okuć (lp).
  Nowe okno do wyboru typu okuciowego w Bazach.
  Prace nad kolorami dynamicznymi w Centrum Zamian.
  Uszczelnienie kopiowania szablonów po feedbacku.
  Nie tworzyła się procedura dbo.OdpadyUzyteczne.
  Edycja zestawów rysunków symboli okuciowych.
  Po zmianie dotyczącej kolejności rysowania okuć w ogóle nie było rysunków gdy dochodziły rysunki wprost z handlowych.
 • 6.0.6.602
  Przeróbki w roletach (uzależnienie ciężaru pancerza od szerokości wałka, parametr minimalnej długości wałka przy napędach).
  Poprawki w optymalizacji.
  Centrum Zamian zamiana typów i kolorów.
  Prace nad okienkiem wyboru dynamicznych w Centrum Zamian.
  Rozpoznanie profilu dochodzącego do słupka z poziomu skryptów do sterowania dla słupka.
 • 6.0.6.601
  Problem z wczytywaniem dokumentów poprawki.
  Zbyt ciemny piktogram nawiewników, gdy mamy ustawione ciemnie kolory profili w bazach.
  W zależności od opcji statystyk „Zapamiętuj listy cięcia” poprawki.
 • 6.0.6.400
  Zmiany w imporcie xml.
  Skalowanie rysunku z dokumentu integracyjnego w oknie pozycji tekstowej.
  Filtrowanie zleceń, które są w optymalizacji.
  Zmiany dotyczące doboru okuć.
  Zaczęło działać rozbijanie profili i oklein do zamówienia.
  Poprawione odwracanie profili otwieranych na zewnątrz dla dynamicznych.
 • 6.0.6.300
  Nowe pola do rep_osciez SZER_OTWOR, WYS_OTWOR z wielkością bez płetw, wyłączone SZER_ZEWN, WYS_WEWN.
  Działa odwracanie inwersji okuć dla typów, które można stosować i do otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz.
  Dalsze prace nad oklejaniem ręcznym.
 • 6.0.6.201
  Własność w el. ościeżnicy, słupkach i przymykach „Długość wzdłuż moskitiery” do kalkulacji mocowań moskitiery.
  Zrzucanie nr_art_dyn dla okuć w 3 miejscu.
  Dokończenie z wymuszaniem kategorii dodatków.
  Brakowało kolorów uszczelek w rep_osciez.
  Początki importu xml z aluminium.
  Usunięcie opcji z ustawień piły „pojedyńczy naddatek przy cięciu V”.
  Symbole zawiasów wskazują stronę zawiasów w sterowaniu.
  Dodane sterowanie dla profili łączących.
  Możliwość dodawania artykułów z kalkulacją przez automation do listy 'profili’ dodatkowych.
  Wyróżnienie oklein spośród 'innych zależnych od koloru profili’.
  Możliwość pomijania okleiny w kalkulacji kosztu – będzie ona jednak potrzebna w optymalizacji i zamówieniach.
  Ukrywanie wykreślonych elementów w bazie.
  Rozszerzenie tabel rep_aproksym i rep_bele o informacje o krótszych zamiennikach.
  Zamienniki w aproksymacji poprawki.
  Optymalizacja poprawki.
  W tabeli konstrukcji wizarda Silverokien/API nie można było dodawać pól dodatkowych.
  Blokada krotności w oknie inny artykuł.
  Kalkulacja łącznika słupka zależna od koloru, gdy kolor dynamiczny nie był wprost wskazany.
  Program się zamykał po zastosowaniu niektórych doborów specjalnych.
  W edycji tabel w gridzie w Bazach nie zapisywały się zmiany.
  Prace nad obsługą wybierania oklejania do zamówienia – okienko, zmiany w kalkulacji.
  Tabela ceny_ind dla cen indywidualnych towarów dla danej grupy dilerskiej.
  Zrzucanie wysokości rolety (max. z wysokości dla poszczególnych skrzynek) do rep_rrolet.
  Dodane pole mazaslepki do rep_slupki – czy parapet ma zaślepki.
  Ustawianie kolorów dynamicznych przez automation.
 • 6.0.5.800
  Poprawka w kursach tymczasowych.
  Pola w kolorach i łącznikach pod API.
  Tabela KONSTRWZD przenosi się do dilerów.
  Zabezpieczenie przed pustymi (tNull) listwami przyszybowymi.
  Wymuszanie, by artykuł był traktowany jako dodatek wybranej kategorii, niezależnie czy pochodzi z konstrukcji, czy dodany z ręki.
  Przygotowania do obsługi inwersji okuć w zależności od adaptora oraz typów okuć, które mogą obsługiwać drzwi otwierane i do środka, i na zewnątrz.
 • 6.0.5.700
  Zmiany w raportowaniu, optymalizacji i sterowaniu, magazynie odpadów pod kolory dynamiczne.
  Za krótkie pole dealer w rep_oferty.
  Kilka innych poprawek w oknie optymalizacji.
  Nie pojawiały się klamki do podmiany przez Centrum Zamian, gdy jeden artykuł był użyty dla kilku kolorów.
  Dodawanie kategorii wzmocnień.
  Dodane okno wyszukiwania dilerów i lornetka we własnościach dokumentu.
  Wyciąganie obiektu cache’a kolorów przez IOknaApplication.
 • 6.0.5.502
  Automation – możliwość wstawiania IMultiColor do parametrów AddChild i AddBar.
  Poprawki w optymalizacji (filtrowanie artykułów w widoku głównym).
  Przy wywołaniu z api poprawki łączniki.
 • 6.0.5.501
  Nieprawidłowe działanie flagi oznaczającej błędy (komunikaty) w dokumencie.
  Kolor uszczelki może być zdefiniowany albo na poziomie koloru złożonego, albo jest brany ze składowych.
  Prace nad kolorami dynamicznymi w centrum zamian.
  Prace nad edycją w magazynie odpadów w WPF.
  Zabezpieczenie przed brakiem dokumentu w kodzie od buforowania komunikatów.
  Blokady interfejsu dla ręcznej podmiany szyb dla konstrukcji z cennika.
  Skrypty sterowania jako skrypty wyceny poprawki.
  Aktualizacja cen zamienników
  Ustawianie domyślnego klienta po wybraniu dilera.
  Inwersja rysunków wypełnień wraz z inwersją okuć.
  Prace nad filtrowaniem typów po systemie profilowym.
  Prace nad dynamicznymi kolorami w centrum zamian.
  Rolety – Sterowniki mechanizmów.
  Przygotowanie automation pod kolory dynamiczne.
  Tabela pod zamienne okleiny – do sprawdzania odpadów użytecznych.
  Skrypt do zerowania galerii – KasowanieGalerii.sql
  Dynamiczne także w regułach kolorowych.
  W szablonach sterowania można się powoływać na położenia i szerokości puszek zasuwnic.
  W regułach kolorowych obsługa także kolorów dynamicznych.
 • 6.0.5.402
  Włączenie budowania.
  Przy pierwszym użyciu doboru okuciowego nie widać dobranej klamki, ani zastosowanego automatycznego doboru specjalnego.
  Przeniesione z v56 kilka miejsc gdzie ustawia się pierwszy kolor w liście.
  Dalsze prace nad edycją odpadów (DevExpress).
  Poprawka w tworzeniu optymalizacji przez Planer.
 • 6.0.5.401
  Prace nad nawietrzakami na słupkach i łącznikach.
  Różne drobne poprawki i optymalizacje.
  Poprawka zamieniania dwóch profili ramy na słupek dla różnych grubości profili.
  Poprawka zapisu do sztukipoz (pomijanie raportowania ram w optymalizacji na łączniki).
  Poprawka użycia krótszych zamienników w aproksymacji.
  Poprawka zapisu rejestrów do bazy na cloudzie.
  Poprawka obsługi optymalizacji na łączniki z Planera.
  Zmniejszanie szerokości skrzydła dla wybranego typu okuciowego.
  Poprawka ze zmianą wysokości skrzydła.
  Prace nad oknem WPF odpadów.
  Zablokowana edycja okuć dla skrzydeł bez okuć pochodzących z cennika.
  Update ościeżnicy przy anulowaniu wyboru okuć.
  Nie wczytywała się autoryzacja okuć, gdy plik zawierał nazwę języka.
  Polskie zasoby dla Okna.Documents.
  Poprawka w optymalizacji z materiału.
  6.0.5.204
  Filtrowanie pominiętych w optymalizacji artykułów, w głównej liście i w oknie szczegółów cięcia.
  Aproksymacja pobierała długość cięcia z innego pola niż optymalizacja.
  Możliwość wyboru autora w klientach.
  Nowy typ pozycji, Brama.
  Wydłużenie pola nazwy typu profilowego do 150 znaków.
 • 6.0.5.203
  Różne drobne optymalizacje kodu.
  Pozostawały wartości w polach dkolory, dtypy i dsystemy w tabeli oferty gdy usunięto z dokumentu wszystkie pozycje z ościeżnicami.
  Niepotrzebnie przydzielały się stojaki dla wirtualnych ościeżnic z usuniętymi elementami.
  Własności napowietrzenia naszybowego.
 • 6.0.5.202
  Sprawdzania kolorów w Info Ceter.
  Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła – dokończenie.
 • 6.0.5.201
  Błędne łączenie ościeżnic o różnej szerokości w ogrodach.
  Obsłużone wgrzewanie słupka w złączenie dwóch ościeżnic o różnej szerokości.
  Ceny zakupu z nhandlo w gridzie DevExpress.
  Dobór okuć nie zachodził po zmianie rozmiaru gdy była wyłączona opcja 'Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne’.
 • 6.0.5.200
  Uwzględnienie krótszych zamienników w optymalizacji. Przy okazji przyspieszenie optymalizacji.
  Wydłużenie okresu przesyłania wybranych pól przy transmisji dilerskiej
  W skryptach do sterowania dodano własność „Napowietrzenie” – edycja w menu Element. Użycie: If Napowietrzenie Then…
  Wsparcie w edycji skryptów sterowania dla Komunikat i TekstKomunikatu.
  Kopiowanie kolorów wraz z zawartością koloru.
  Nawietrzaki położenie – sterowanie. Centrowanie względem wybranej kwatery.
 • 6.0.5.101
  Klamki do zamiany: zmiana w filtrowaniu.
  Uwzględnienie filtru w Centrum Zamian.
  Wyciągnięcie kolumn informujących o typie klamki w widokach.
 • 6.0.5.100
  Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany.
  Nie pakowało się InfoCenter do paczki z wersją.
  Metrodesktop: vector icons, new icon for Infocenter, responsive mode.
  Kreator multikolory – ustawiał się przypadkowy kolor z historii.
  W rep_szklenia brakowało informacji o listwach przyszybowych dla dynamicznych.
  W skryptach sterowania KolorZew i KolorWew nie były obsłużone.
 • 6.0.5.2
  Uwzględnienie istniejących tłumaczeń wielojęzykowych po wybraniu „Kopiuj” z menu kontekstowego w bazach.
  Lista baz w oknie logowania – nie działało jeżeli w jakiejś bazie była tabela parametr w innym schemacie niż dbo.
  Poprawki w cenie materiału z ręki, podświetlanie na czerwono jeżeli cena < cena materiału.
  Poprawka – 'OK’ zostawało zablokowane mimo wybrania prawidłowego doboru.
  Wydłużenie pól od opisów i nazw w tabelach rep – zrobione przez zablokowanie długości tekstu w tabelce tłumaczenia.
  Dynamiczne – błędy w doborze profili względem koloru uszczelek – załatane.
 • 6.0.5.0
  Przyspieszenie działania mechanizmu „wycena jak” dla okuć .
  Poprawka w „wycena jak” – w przypadku zestawu balkonowego z różnymi typami profilowymi mającymi narzut procentowy w regułach nie zgadzały się wyceny.
  Dodanie opcji wymuszania aproksymacji przed oknem podsumowania.
  Poprawka w anulowaniu dokumentu od dilera.
  Możliwość wpisywania krotności w pozycji inny artykuł.
  Gdy nie wybrano w wizardzie koloru przy wstawianiu ram i profili łączących nie wybierał się żaden kolor. Zmiana na 1-szy z listy.
  Reguły od kolorów zewn., wewn., rdzenia .
  Poprawka- zachowanie się programu podczas dobierania okuć.
  Poprawki w okienku przypisywania wzmocnień do kategorii.
  Pomocnicze skrypty SQL – wyszukiwanie nieprzetłumaczonych tekstów, odszukiwanie profili z systemu bez przypisanych kolorów.
  Ręczne wprowadzanie cen dla półproduktów obcych.
  Zły dobór stali w skrzydle w przypadku przymyka i okucia bez klamki. Jeżeli nie ma zasuwnicy w skrzydle biernym bądź zasuwnica ma oznaczenie 'Bez klamki’ to nie wchodzi do doboru wzmocnień jako pozycja 'Klamka’.
  Problem z rysunkami konstrukcji otwieranych na zewnątrz i ich interpretacja od wewnątrz.
 • 6.0.4.906
  Brakowało pamiętania wyboru systemu profili w kreatorze pozycji.
 • 6.0.4.905
  Niepotrzebnie rezerwowała się półka dla ościeżnic/skrzydeł z usuniętymi wszystkimi elementami.
  Druga etykieta w skrypcie od maszyny.
  Prace nad szprosami w kolorach dynamicznych – przełączanie trybów wyboru koloru w okienkach.
  Szprosy klejone w kolorach dynamicznych.
  Kolejne poprawki w wyborze w interfejsie kolorów dynamicznych.
 • 6.0.4.904
  Zmiana obsługi listew przyszybowych dla dynamicznych.
  Kalkulacja parapetów za powierzchnię gdy wybrany artykuł z jednostką m2.
 • 6.0.4.903
  Ustawienie szerokości nominalnej profilu gdy ręcznie zmodyfikowana szerokość poza zakresem nowego artykułu.
  Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w ROZBICIE.CPP.
  Zamówienia/zbiorcze dla profili z kolorami dynamicznymi.
 • 6.0.4.902
  W procedurze zamówień zbiorczych oraz w kosztorysie – zakładka okucia widoczne są ilości jednostek opakowaniowych zaciągniętych do bazy poprzez LPT.
  Dodano również pola 'Ilość do zamówienia’ oraz 'Sposób zaokrąglenia’, ta druga w formie listy. Póki co nie ma algorytmów zaokrąglających.
  Import parametrów z excela zmieniony na bardziej poprawny tekst->Import pliku LPT(.xlsx).
 • 6.0.4.901
  InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll.
  Kolory dynamiczne:
  obsługa profili łączących,
  obsługa kolorów „złożonych” z jednego koloru,
  obsługa koloru „neutralnego”.
  Czyszczenie cache’a – dopisanie map.
 • 6.0.4.900
  Ustawiania pierwszego koloru ramki przy wstawianiu pakietu.
  Zmiany pod kolory dynamiczne dla szprosów klejonych.
  InfoCenter: restore reference in demo app
  InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll
 • 6.0.4.801
  Dodano możliwość podpięcia linków dla słupków, przymyków, paneli i profili łączących oraz ich wyświetlenie podczas doboru w lornetce.
  Poprawka zapisu do sztukipoz.
  Poprawka w wycenie, podmiana okuć z cennika.
 • 6.0.4.800
  Przy wstawianiu słupka/przymyka do konstrukcji z różnymi kolorami ościeżnic/skrzydeł brał się kolor z pozycji – teraz zeruje się kolor w takiej sytuacji.
  W wizardzie wstawiania pozycji szklenie automatyczne wybieranie pierwszego koloru ramki.
  Listwy przyszybowe działają z kolorami dynamicznymi.
  Obsługa cofania zamiany szklenia na wypełnienie.
  Nie nagrywały się z dokumentem ilości bel z aproksymacji przez co rep_aproksym się nie napełniała.
  Składowe kompletu dodane do CalcTrace.
  Buforowanie komunikatów poprawki.
  InfoCenter: documents calculation view
  Zabezpieczenie dla duplikatów w profhand (klamki do zamiany).
  Błędne położenia zakresów między słupkami w sterowaniu dla słupków.
  W sterowaniu maszynami nie zrzucały się informacje o zaczepach gdy były w użyciu automatyczne dobory specjalne.
  Nie aplikowały się szablony z automatycznych doborów specjalnych.
  Nie działały lornetki do wypełnień – brak aliasu w zapytaniu.
  Skrypt zaczepy_v2.vbs do maszyny znaczenia zaczepów – sortowanie operacji i obsługa odwracania słupka.
  Prace nad dynamicznymi kolorami.
  Uzależnienie szprosów klejonych od kolorów uszczelek – edycja w Bazach.
  Nie działało kasowanie w gridzie zależności od kol. uszczelek.
 • 6.0.4.700
  Lornetki do wyboru wypełnień.
  Wybór grup w okienku wypełnień.
  Wypadło pole 'zbior’ z tabeli sztukipoz.
  Udostępnienie w WH Oknach informacji o jednostkach opakowaniowych (Aktualizacja danych w nhandlo + nowa kolumna faza_okuwania) + aktualizacja oraz import brakujących danych parametrów zasuwnic.
  Aktualizacja oraz import klamek do zamiany.
 • 6.0.4.601
  Zmiana wersji NewProperties.
  Poprawka w wykonywaniu skryptów z systemów.
  Wycofanie zmiany w raportowaniu zbiorczych z Planera.
 • 6.0.4.600
  Listwy przyszybowe zależne od koloru profili dla dynamicznych.
  Ulepszenia w imporcie kolorów z szablonu XLS (m.in. obsługa listew).
  Modyfikacja zapisu ostatnio użytej bazy do ini (bez wersji) – po konwersji trzeba było rozwinąć listę baz i na nowo wybrać bazę, aby wyświetlała się jej poprawna wersja – co było mylące.
  Export PW do Optimy.
  Poprawka ładowania obrazków w NewProp.QuickInsert.
  Okienko wyboru wypełnień WPF. Można by podłączyć lornetki.
  Łączenia na czop nie działały po zmianach pod nowe sposoby łączenia.
  Nie wybierał się kolor ramki przy wstawianiu pakietu – teraz działa, ale tylko gdy jest domyślna szyba w typie profilowym.
  Nie można było zmienić typu okna przez własności jeżeli nie znajdował się wcześniej wybrany kolor.
  Prace nad zamianą pakietów na wypełnienia w Centrum Zamian. W automation doszło ReplaceBy. Jeszcze nie działa cofanie.
  W starym sposobie zamiany pakietu na wypełnienie program wpadał w pętle undo gdy wypełnienie było poza zakresem.
  Rozszerzenie tabeli sztukipoz o łączniki.
  Łączona optymalizacja (początki).
 • 6.0.4.500
  W bazie dla zakładki Własnosci 2 przy okuciach doszła opcja kolorowania okuć „Pasuje do obu” Elementy te importowane są z pliku LPT, kolorowane na żółto podczas doboru okuć.
  Poprawki w aproksymacji.
  Poprawione HttpProxy do instalki.
  Brakowało czyszczenia bufora tabel dopłat.
  Okno WPF nie przenosi nazwy pozycji z galerii do opisu notatki.
  Poprawka w zaokrąglaniu.
  Wywołanie optymalizacji przy tworzeniu zamówienia zbiorczego przez Planer.
  Zamieniona domyślna kontrolka w edycji artykułów handlowych by sobie przypadkiem nie zmieniano typu artykułu.
  Filtrowanie kolorów w nowym oknie galerii u dilera .
  Opis do notatki i wiersza pozycji po wstawieniu z galerii.
  Poprawka w wymiarowaniach.
  Odfiltrowanie listy baz w oknie logowania do WH Okiem, Baz.
  Zapamiętywanie checkboxów dotyczących wstawiania elementów krzyżowych w rejestrze.
  Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła.
  Import zamówienia na okucia .xmlzam – brak był wielojęzykowości w zamow.dll.
  DealerGroupID poprawki grupy dilera ustawionego we własnościach dokumentu.
  Brak ostrzeżenia – kolor. Przywrócono stare działanie.
  Doszła opcja „Ukryj kolumnę „”Do zlecenia””” w Ustawieniach (wyświetlanie). Opcja jest globalna w obrębie serwera.
 • 6.0.4.400
  Poprawka ładowania moskitier z galerii.
  Import pliku LPT (Logistyczny Plik Transferowy) z SAP z danymi logistycznymi i technicznymi.
  Dołożone pola w Nhandlo opisOpak1,opisOpak2,opisOpak3 (sposoby pakowania danego artykułu).
  Opcja w bazach -> Narzędzia „Import danych z Excela”.
 • 6.0.4.303
  Rozwiązanie problemu z odtwarzaniem statystyk.
  Przekroczenie bufora w zakładce Wycena (szyby).
  Poprawki związane z wydłużeniem numeru artykułu.
  Za krótkie kolumny w gridzie dla nr artykułów.
 • 6.0.4.302
  Przestalo buforowac komunikaty.
  Buforowanie komnikatów i Z+R.
  Poprawka w czyszczeniu powiązań dla odfiltrowanych kolorów.
  Poprawki w nadawaniu indeksów okuć (typy, dobory, elementy itd) użytkownika ponad 1000000.
 • 6.0.4.301
  Problem wywoływania skryptów i alokacji pamięci przy odtwarzaniu statystyk.
  Unowocześniony skrypt wykrywający skrzyżowane reguły.
  Ładowanie z Excela dynamicznych kolorów gdy artykuł handlowy jest podpięty w różnych kategoriach technologicznych.
 • 6.0.4.300
  Poprawka w nagrywaniu pakietów.
  Wydłużone pola kod i kod2 w kolorach.
  Poprawki w serializacji pakietów.
  Usunięte kolumny od kolorów uszczelek z okna „Magazynu Odpadów”.
 • 6.0.4.201
  Poprawka w HttpProxy.
  Zmiana formatu serializacji pakietów szybowych.
 • 6.0.4.200
  Wydłużenie numerów artykułów do 50 znaków.
 • 6.0.4.101
  Poprawki w „wycena jak”.
  Poprawki w tworzeniu optymalizacji z Planera.
  Zmiany pod obsługę koloru okleinowania\lakierowania wrębu (wewnętrznej części profilu).
  Możliwość wstrzymania aproksymacji dla wybranego dokumentu by zapobiec zmianom cen.
  Rozszerzenie kalkulacji sztucznych pozycji.
  Poprawka algorytmu zaokrąglania.
  Program nie czytał dokumentów z parapetem z 0 w kolorze.
  Zostawały w pamięci elementy wykończeń.
 • 6.0.4.1
  Możliwość tłumaczenia komunikatów skryptów.
  Błąd w odczycie skrzydeł z cennikiem.
 • 6.0.4.0
  Pierwsze próby dodawania repozytorium galerii WH do QuickInsert.
  Rozszerzony log z tworzenia optymalizacji i zbiorówek przez automation.
  Po zmianie waluty dokumentu nie zmieniała się waluta pozycji tekstowych.
  Dodane pole waluta do rep_poz_tekst.
  Poprawka w rabatach kaskadowych.
  Poprawka w „wycena jak” – mogła zostawać w konstrukcji dopłata nawet po usunięciu wycenianego elementu.
  Poprawka numerowania ościeżnic.
  Usunięcie COLLATE database_default dla zdefiniowanego typu przez użytkownika NrArtTyp.
  Nie da się użyć typu NrArtTyp dla tymczasowych tabel, bo typ użytkownika zawiera collate a musiałby być w modelu – nie działał dobór okuć.
  Szablon sterowania na górnym elemencie skrzydła.
 • 6.0.3.900
  W okienku wyceny cena dodatków 'x sztuk’ pojawiała się bez VAT.
  Poprawka w tłumaczeniu przekroju trzpienia.
  InfoCenter: workflow states; refactoring.
  Indeks doboru okuć – próba zwiększenia dostępnych wartości indeksów użytkownika typów okuć i innych tabel związanych z okuciami – brakuje obsługi wczytywania dokumentów.
  Schematy montażowe – drobne poprawki.
  Obsługa dopłat do cenników za wymianę na niski próg.
  Jeżeli w typie nie był zdefiniowany zakres klamki to program nie pozwalał obniżyć klamki poniżej 230 mm. Niemniej technicznie można obniżyć do 115 mm. Aby nie musieć zmieniać typów w bazie zmieniłem w kodzie. Wycena rolety przez skrypt nie „woła” się za pierwszym razem.
  Indeks doboru okuć – serializacja.
  Poprawka  (Zapamiętywanie rabatów kaskadowych pozycji faktury).
  Dodano ScrollViewera oraz kilka innych poprawek w kodzie XAML.
  Zmiany w kodzie by jednym (ostatecznie trzech) miejscu zmieniać długość numeru artykułu – wprowadzenie typu sql NrArtTyp.
 • 6.0.3.801
  Strona z opiekunami klienta.
  Zmiany pod klientów/oferty w viewsach.
  Edycja opiekunów (pole whitelist) w klientach.
  Role 'Kierownik opiekunów’ (edycja opiekunów) i 'Ograniczony dostęp do klientów’.
  Pojawiało się okno z błędem przy kliknięciu na pustą listę wybranych doborów specjalnych.
 • 6.0.3.601
  Dodano wyszukiwanie w stanach magazynowych.
  Montage schemas don’t work properly after change in document properties
  Cena artykułów w starym oknie wyboru w Oknach była niepotrzebnie przemnażana przez kurs.
 • 6.0.3.600
  Przeróbka w projekcie ReOptymalizacja – przetwarzanie przerobione tak, by dawało się wrzucić do chmury funkcję zamiast serwisu i by nie trzeba było przydzielać ręcznie serwera/serwerów.
  Zmiana wersji w NewProp.dll nie dało się używać kilku wersji programu na tym samym komputerze.
  Prace nad zamianą progu z wyceną z cennika.
  Listy profili nie działały bez ustawionej grupy dilerskiej.
  Poprawka (przydzielanie na stojaki wrzucało słupki do ram nie do skrzydeł).
  Dalsze prace nad podmienianiem progu.
  Ładowanie z galerii mogło się wywalać program po poprzednich zmianach z podmienianiem.
  InfoCenter: polishing of „Bars” view.
  Komunikat w centrum zamian.
  Udostępnienie aproksymacji w Automation.
  Poprawka (błąd kopiowania pozycji).
  InfoCenter: polishing of „Glasspackets” view.
  InfoCenter: „Parts” view; resources refactoring.
  Zmiany pod filtrowanie widoczności klientów i ofert.
  Z każdą kalkulacją powiększała się cena moskitier pobierana z cennika.
  Nie działały skrypty algorytmów nazw dla kolorów dynamicznych.
  Kolory dynamiczne – przywrócenie opcji jako globalnej (w bazie).
  Początki ręcznego wpisywania własności fizycznych pakietów.
 • 6.0.3.502
  Poprawki w zapisach parametrów.
  Obsługa jpg w wyciąganiu etykiet z WHP.
  Liczenie Uw – obsługa dosuniętych słupków w skrzydle.
 • 6.0.3.501
  Komunikat z kalkulacji pojawiał się 4 razy.
  Przestała działać funkcja wyciągająca dokument automation w raporterze.
  Poprawka błędu wyświetlania cenników w bazach.
  Poprawki błędu w aproksymacji.
 • 6.0.3.500
  W module WHOpt zdarzało się odwołanie poza tablicę
  Przestała działać funkcja GetDocument() w raporcie wyciągająca interface automation
  InfoCenter – cd. prac.
  Grupy kolorów szprosów wewnątrzszybowych.
  komunikat o przekroczeniu wagi skrzydła przy zmianie z typu na typ.
  Poprawki w dopłatach do cenników .
  Kasowanie obróbki szyby po zmianie pakietu.
 • 6.0.3.301
  Szukanie w polu dostępne kolory.
 • 6.0.3.300
  Grupy kolorów napowietrzeń (bez grup w grupach).
  Udostępnienie napowietrzenia naszybowego przez Automation.
  Doliczanie dopłat do cenników dla napowietrzenia naszybowego – dokończone.
 • 6.0.3.200
  Rozszerzenie informacji o narzutach kwotowych w rep_wyc_param.
  Przy braku dostępu do katalogu c:\export program Bazy zamykał się przy indeksowaniu.
  Zrzucanie wagi do rep_szklenia.
  Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany. Filtrowanie klamek do zamiany po przekroju trzpienia (pole w zasuwnicach).
  Zwiększenie do 6 liczby kategorii w tabelach dopłat.
  Potencjalnie komplety warunkowe mogły się, źle rozwijać w zamówieniu.
 • 6.0.3.105
  W oknie otwórz istniejący dokument zlecenia przesłane do dilera nagrane w nowszej wersji programu wyświetlały się jako odrzucone a nie uszkodzone.
  Wydłużenie listy 'Wykonaj przed’ we właściwościach optymalizacji.
  Poprawka w wymiarowaniach. W oknie z poszerzeniem na górze, na dole i słupkiem poziomym w ramie przykrywały się wymiarowania.
  Opcja pomijania sprawdzenia dat wyceny pozycji wysyłanego dokumentu.
  Przy wydruku zamówienia nie można było ograniczyć towarów po dostawcy.
  Odfiltrowanie z kreatora kolorów zaznaczonych jako 'Nie wyświetlaj w programie okiennym’ + odfiltrowanie w 'Dostępne kolory’.
  Obsługa obliczania U dla złożeń ościeżnica-adaptor szybowy.
 • 6.0.3.104
  Dodano nową formę wyszukiwania wzmocnień z możliwością filtrowania.
 • 6.0.3.103
  Przy tworzeniu zamówienia zbiorczego z Planera nie uruchamiała się optymalizacja.
 • 6.0.3.102
  InfoCenter: polishing of „Positions” view, refactoring.
  Spora zmiana wewnętrzna z parametrami programu. Powiązanie SWycena i STechnologia.
  Opcje techologiczne 3 – Wycena przez algorytmy dla okien z cennika (odblokowanie interfejsu). Odblokowanie zmiany szyb i ramek pakietów z cennika także w Centrum Zamian.
  Umożliwienie zmiany położenia nawiewnika dla okien z cennikiem.
  Aktywne okienko typu w danych handlowych i scroll myszką.
 • 6.0.3.101
  Atrybut w obiegu dokumentu UaktualniajTechnologie. Na poziomie elementu Stany UaktualniajTechnologie (0 lub 1) oznacza domyślną wartość dla wszystkich stanów. Można też specyfikować na poziomie każdego elementu Stanu.
  Opcja eksportu w formacie 5.6 plus Odsylaj56 w okna.ini.
  Przycisk edytuj i nowy w gridzie z klientami (Dev Express).
  Wywołanie procedur TriggersDown i TriggersUp przed i po indeksowaniu/odtwarzaniu ar3.
  Pomijanie pozycji tekstowych przy ustalaniu najstarszej daty wyceny w dokumencie.
  Poprawiona edycja domyślnego klienta dilera.
  Możliwość blokady combo z klientami by zmusić do korzystania z lornety.
  Komunikat o zmianach w polach po transmisji dilerskiej.
  Możliwość wymuszenia rabatów procentowych dla kaskadowych.
  Edycja cennika rastrowego w Excelu powoduje jego wyzerowanie – poprawka.
  Do komunikatu o nieudanym zapisie dodano treść komunikatu o błędzie
  Selektywna blokada możliwości zmian w kolumnie Rodzaj dla Inny artykuł (kalkulacja).
  Tabele dopłat – edycja w bazach i możliwość wykorzystania w algorytmach dopłat. W rozwoju.
  Uwzględnione zmiany sugerowane przez Prezmet w projekcie ReOptymalizacja
  Poprawki w oknie galerii.
  Errata 6 i 7 przeniesiona z 5.6
  Praca nad okienkiem własności nawietrzaków naszybowych.
  Poprawki w łączeniach zgrzewanych dla VEKA NL.
  Zabezpieczenia przed zerową grubością profilu łączącego.
  Ulepszanie edycji tabel dopłat.
 • 6.0.3.0
  Zmiany w serwisie dilerskim, httpproxy i oknach pod obsługę przesyłania pól
  Nowe ikony/ekran startowy
  uprawnienia do rep_doplaty dla AUT_MINIMUM
  próba wypełnienia tabeli sztukipoz dla planerowej optymalizacji łączników
  zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 w rabatowaniu pozycji faktury
  Towary dealera – problem przy dodawaniu.
  Obsługa łączenia słupek-ościeżnica-próg.
  Własność – Liczba łączeń słupek-próg.
 • 6.0.2.905
  Nie działało wstawianie nakładek w zestawach pvc+alu.
  W trakcie edycji okna program pokazywał komunikat o zdublowanym kluczu w kolorach.
  Automatyczne dodawanie numeru optymalizacji do sciezki katalogu podczas sterowania pila
  Dodanie informacji w IDD_PILA na jakich liniach jest włączona opcja rozszerzająca ściężkę zapisu.
  Refactoring – move some classes and resources to Okna.Documents.Base
  Poprawka „Nie działa tłumaczenie baz danych w oknie galerii WPF”
 • 6.0.2.903
  Poprawki w kalkulacji obróbek z cennika.
  W automation, zmiany w „centrum zamian” dla „ogrodów”.
 • 6.0.2.902
  Obsługa w doborze wzmocnień strony Klamka, Zawiasy dla słupków oraz szaszłyków.
  Powiększenie starych okienek wyboru artykułów technologicznych w Bazach.
 • 6.0.2.901
  Tabela SYS_PROF (systemy profilowe) nie przesyłała się do dilera.
  Problem przy otwieraniu dokumentu z pozycjami tekstowymi z obliczaniem własności.
  Filtrowanie wypełnień dla cenników (czy ustawione pole ZA_POLE_CN).
  Dopłaty za okucia, dobory specjalne i klamki zrzucane do algorytmów dopłat.
  Dyble w sterowaniu.
  Mocowany do – zaznaczenie, wymusza kalkulację.
 • 6.0.2.900
  Lepsza obsługa zamiany w Centrum Zamian typów z nakładkami (pojawia się stosowny komunikat).
  Dopłaty do cenników zaczynają działać (za pole z cennika, i za szprosy).
  Projekt ExportToCloud do migracji dokumentów do clouda.
  Zmiana sposobu tworzenia zbiorówki z Planera (z v5.6).
  Dodanie obsługi cięcia czołowego i zmiana konwencji nazywania plików w Reoptymalizacja.
  Dodatkowa opcja wyłączająca przeliczanie powierzchni szkła przy zamianie z cennika.
  Zmiany pod dopłaty.
  Odblokowanie zmiany podcięcia płetwy i zakresów dybli dla konstrukcji z cennikiem.
 • 6.0.2.700
  Pierwsza wersja programu ReOptymalizacja na piłę Prezmet: chodzi o umożliwienie na piłach Prezmetu odpalenia naszej optymalizacji z programu WH Okna (odpalonej w chmurze) zrobienia reoptymalizacji istniejącej listy cięcia (przygotowanej też na innych programach). Może ona uwzględniać dodane ręcznie kawałki profili…
  Przeróbka pluginu ModyfikacjeTypów. Dodany przegląd wszystkich pozycji dokumentu plus możliwość definiowania wartości domyślnych dla dokumentu.
  Nowe piktogramy okuć = oraz Z.
  Wielojęzykowość komunikatów wywoływanych w skryptach.
  Udostępnienie profili łączących przez automation. [WHNET] Ma to na celu obsługę czynności związanych z mocowanymi do ościeżnic poszerzeniami i łącznikami.
  Wyłączenie reguł dla ościeżnic podrzędnych (szaszłyki).
  Prace nad skryptami dopłat do cenników.
  Błąd w buforowaniu skryptów sterowania jeżeli artykuł miał podwójną rolę (tu: ościeżnicy i słupka).
  Kolejne praca nad dopłatami do cenników.
  Uwzględnienie przekroju trzpienia w danych klamek.
 • 6.0.2.500
  Information center – prototyp.
  Nie działało pokazywanie wymiarów z płetwą dla pojedynczych ościeżnic.
  W Bazach odpalanie PackageImport.exe do importu informacji technicznych o towarach. (początek projektu importu danych z SAP do WH Okna za pomocą pliku Excell, mają tam się znaleźć informacje wzbogacające WH Okna na różne potrzeby…).
  Tabela sztukipoz nie wypełniała się w momencie zamiany dokumentu dilerskiego na produkcyjny.
  Poprawki w optymalizacji łączników z planera.
  Poprawka w odczycie/zapisie cen kodowanych.
  Poprawka w odtwarzaniu ar3.
  Nie działało kopiowanie pozycji pomiędzy dokumentami.
  Przy kopiowaniu pozycji z ręcznie dobranymi okuciami- poprawki.
  Zabezpieczenie w funkcji FindNearestSlupek.
  Projekt ReOptymalizacja – optymalizacja na maszynę PREZMET.
  Możliwość ukrywania opisu okucia na kawałkach skrzydła w obrazkach listy cięcia.
  Prace nad wymianą progów.
  Dla wygody wprowadzania nazwy miasta na karcie klienta, pole wejściowe „miasta” zmienia się przez analogię z polem wprowadzania „kierunku” (lista rozwijana).
  Wyłączenie 'Zastosuj dyble’ we własnościach oferty nie działało. Nadal zrzucał się zakres dybli do rep_listci2 i do sterowania.
  Dyble w konstrukcjach tzw. „szaszłykach”.
  Pole SKROT_OKUC w rep_skrzydla było za krótkie. Wcześniej była zmiana w tabeli typy.
  Niektóre pola z nazwami kolorów w repach były za krótkie.
  Doszła tabela rep_doplaty na dopłaty z cenników.
  Prace nad dopłatami i podmianami progów.
 • 6.0.2.311
  PoczatekLaczenie, KoniecLaczenie – wartość „V” dla zacinanych dwukrotnie.
  OtwieranyNaZewnatrz w xmlu sterowania.
  Poprawka w sprawdzaniu kierunku otwierania dla „ogrodów”.
  Skrypt na FAB w C#.
  Uwzględnianie cięć na V przy liczeniu początku przedziału w sterowaniu.
 • 6.0.2.302
  Poprawki w liczeniu wzmocnienia w szaszłykach.
  Poprawki w ładowaniu skryptów wyceny.
  Zrzucanie do rep_dostawca tylko użytych dostawców.
  Przeniesione zmiany z 5.6
  Poprawki w indeksowaniu.
  Poprawki w pozycji tekstowej (+dodane 2 nowe reguły).
  Funkcja LaczOscieznice wywalała się przy łukach.
  Znikała zawartość zmiennej w skryptach sterowania po wyciągnięciu danych z pluginu – błąd przydzielania pamięci.
  Prace nad: nawietrzakami na ramowymi, przerobieniem ModyfikacjiTypów na poziom dokumentu, przeniesieniem skryptów ościeżnicy i skrzydła do systemów.
  OtwieranyNaZewnatrz – własność do skryptu sterowania maszyn.
  Poprawka z wyceną list transportowych.
  Dalsze prace nad skryptami w systemach.
  Edycja napowietrzeń naszybowych, naramowych w Bazach.
  Prace nad przeniesieniem skryptów do systemów.
 • 6.0.1.900
  Przygotowanie do obsługi opcji 'ExtRect’ (wymiarów ościeżnicy z płetwą na obrazku w raporcie) w AR 2.5.0.6.
  Sterowanie maszynami dla adaptorów.
  Kontynuacja tematów.
 • 6.0.1.804
  Po dodaniu ościeżnicy, skrzydła itd. za późno ustawiał się rodzaj wzmocnienia.
  Możliwość rozróżnienia dla skrzydła biernego w raportach zastosowania przekładni od zastosowania zasuwnicy, doszło pole bez_klamki do zasow i rep_skrzydla.
  Poprawka w optymalizacji przeniesiona z 5.6.
  W debugu pojawiał się ASSERT na starcie.
  Dodatkowe informacje w rep_osciez o szerokości i wysokości ramy z uwzględnieniem zachodzenia na mur
  Zaczyna działać wycenia ogrodów z galerii.
  Własność 'Liczba łączeń V w ościeżnicy’, pole IL_V w rep_osciez, przekazywanie tej własności do sterowania maszynami.
  Nie nadawały się stojaki i paczki – dodanie przydzielania stojaków i w IleCzesci dla ogrodów.
 • 6.0.1.600
  Konstrukcje szklone na zewnątrz. Doszły znaczniki 'Listwa przyszyb. na zewnątrz’ w ościeżnicach i słupkach [dla słupka także 'Listwa na zewnątrz (po prawej)’].
  Kopiowanie pozycji – dokument docelowy ustawiał się za późno.
  Optymalizowanie odwołań do obiektów graficznych (pens, brushes, fonts).
  Przeróbki w roletach i frezowanie pod mechanizm sterowania w ramie (do testów).
  Centrum Zamian nie działa zamiana pomiędzy łącznikami mającymi różne indeksy kolorów (np. różni producenci profila).
  Centrum Zamian i myląca podpowiedz nowego koloru podczas podmiany listew przyszybowych.
  W kilku miejscach bufor był za mały i nadpisywał się stos.
  Zagęszczenie wymiarowań w trybie rozszerzonym.
  Wstawianie poszerzeń bez usuwania ramy.
  Komunikat „czy zmienić termin realizacji na … wyjęty z buforowania.
  Alternatywne rysunki okuć .
  Dalsze prace nad ogrodami .
  Przeróbki w oknie wstawiania z galerii i w cennikach pod WND (inwersja powinna działać, kolor skrzydła jeszcze nie).
  Poprawka wstawiania profili łączących pod istniejącą ramę – po przejściu do nowej pozycji nie działało wstawianie.
  Do testów, ciągle szaszłyki, rama z kawałków otwieranych naprzemiennie, na zew i do wew.
 • 6.0.1.401
  Kantówka dla złożeń drewno + aluminium – dodana szerokość.
  Przy wstawianiu nakładek ALU nie uwzględniały się ograniczenia słupków (tylko poziomy, tylko pionowy) co prowadziło do zawieszenia programu.
  Błąd przy sterowaniu maszynami na skryptach.
  Buforowanie złożeń ościeżnic.
  Statistics for tools. Zapisywanie wyników sterowania maszynami razem z dokumentem optymalizacji.
  Obcinanie nazw szablonów w atrybucie 'Komentarz’.
  Z 5.6 Dobierają się grupy doborów specjalnych.
  Poprawki w kopiowaniu.
 • 6.0.1.400
  W cloudzie nie ukrywały się elementy z ustawioną flagą – nie_dealer.
  Uwzględnianie korekcji na zaślepkę przy położeniu operacji na przymyku. (Do testu).
  Rozszerzenie długości pola skrót w bazach okuciowych. Do 8 znaków.
  Bazy potrzebowały uprawnień admina przy indeksowaniu.
 • 6.0.1.302
  Początki walidacji w rensonach.
  Błąd po undo przy zmianie szyby .
  Nie dało się odznaczyć opcji uproszczonego kreatora rolet. Dodatkowo diler mógł tę opcję przestawić.
  Kolory domyślne okuć- poprawki.
  Poprawka uprawnień w pozycji tekstowej.
  Poprawka w dodawaniu pozycji przez Automation.
  Szprosy wiedeńskie – inny artykuł w rep_slupki niż w dokumencie.
  Skrypt pozwalający przenosić dobory specjalne użytkownika do „zwykłych” specjalnych.
  Poprawka (akceptacja oferty zamienionej w zlecenie u dilera).
  Poprawka opcji „Odsylaj48”. Przestały się wczytywać wyeksportowane w ten sposób dokumenty.
 • 6.0.1.301
  Błąd po zmianie aktywnego języka zaraz po wejściu do programu.
 • 6.0.1.300
  Parametry wyceny nie zrzucały się do rep_wycparam dla pozycji inny artykuł(kalkulacja).
  Nie zrzucały się czynności do rep_czynnosc – brakowało kopiowania czynności w CCalkContainer.
  Poprawka w wymiarowaniach .
  Dodanie w Centrum zamian możliwości zamiany kategorii wzmocnienia i typu wzmocnienia .
  Uproszczony kreator rolet (do testów) .
  Nie ustawiała się data pierwszego odebrania dokumentu dilerskiego .
  Poprawka w kopiuj/wklej .
 • 6.0.1.200
  Zmiana wysokości klamki nie działała gdy były automatyczne dobory specjalne.
  Obsługa rekurencyjnego uruchamiania skryptów – dokończone. Rezygnacja z globalnego CScriptRoot.
  Prace nad rensonami.
 • 6.0.1.100
  Poprawki pozycji tekstowej .
  Ważność oferty uzależniona od grupy dilera.
  Cache’owanie odczytów w Centrum Zamian.
  Kolejne wykorzystania cache’a kolorów.
  Obniżanie klamki w typie – początek.
  Szlify w edycji list profili.
  Rozszerzenie wymiarowań o ramy/łączniki. Poprawki w przesuwaniu słupków/zmianie rozmiaru ram.
  Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego.
  Do trace’a zrzucały się narzuty kwotowe nie przemnożone przez rabat dilera.
  Przejście na odczytywanie nazw kolorów związanych z roletami na funkcję GetNazwa – przyśpieszanie generowania opisu konstrukcji.
 • 6.0.1.3
  Doczytywanie zakresów klamek.
  Kolejne optymalizacje odczytów: indeksów reguł z systemów, nieznalezionych towarów, grup łączników, wyłączenie aktualizowania konstrukcji dla podglądu, niepotrzebne zaczytywanie dostawców w oknie raportów.
  Cache kolorów czasami tworzył się wielokrotnie.
  Zapętlało się liczenie wagi.
  Wyciąganie reprezentacji z cache’a kolorów.
 • 6.0.1.2
  Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego. Działa, ale wyszedł problem, że zakresy klamki się nie pamiętają po wgraniu dokumentu.
  Była różnica w długości pola i długości parametru zapytania w COknaDoc::OnFileSave
 • 6.0.1.1
  Optymalizacja odwołań do SQLa – wczytywania nazw towarów, kategorii wzmocnień, itd.
  Ilość z reguł w pozycji tekstowej.
  Optymalizacja wczytywania rysunków okuć, klasy bezpieczeństwa, skryptów wyceny.
  Obsługa zamiany górnego elementu ościeżnicy jeżeli roleta – początek.
  Optymalizacja zapytań sql .
  Uwspólnianie cache’a dla kontekstów z tym samym connection stringiem.
  Ograniczenie wymiany elementów ościeżnicy/skrzydła.
  Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego – po stronie Baz, początek w Oknach.
  Uzależnienie doboru stali od nawiewnika – w trakcie.
  Jeszcze trochę poprawek w synchronizacji w cache’u kolorów.
  Błąd w sprawdzaniu nawietrzaków.
  Edycja w 4 zakładce kończyła się wywrotką programu.
 • 6.0.0.901
  Wyszarzanie opcji certyfikatu nie działało po ponownym otwarciu okna/dokumentu.
  6.0.0.900
  Lokalna waluta dilera (do testów).
  Zmiany w indeksowaniu.
  Przeróbki pod hub dilerski.
  Poprawki w obsłudze subdilerów w cloudzie.
  Szerokość i wysokość szyby w świetle w rep_szklenia.
  Prace nad przypisywaniem zestawów schematów montażowych do dilerów i klientów.
  Zmiany w szablonach wypełnień i skrypcie do RapidE2000.
  Przy problemach w okna własności, szły niepotrzebne dziesiątki zapytań do dbo.klienci.
  Dowiązywanie zestawów schematów wyceny do klienta/dilera – zaczyna działać.
  Przeniesienie raportowania niektórych pól z rep_szklenia do bazowej klasy.
  Skrypt zamówienia GEALAN.
  Poprawki w sterowaniu.
  Ważność oferty.
  Ukrycie lub „wyszarzenie” opcji „Szyby z certyfikatem CEKAL”.
  Dokończenie funkcji dobierania okuć z uwzględnieniem wagi.
  Buforowanie terminów dostaw – szybszy odczyt danych o towarach.
  Dokończenie – resetowanie kaskady rabatów po zmianie w pozycji 'Inny artykuł’.
  Szprosy wiedeńskie nie zawsze wyświetlają się w grupach.
  Kopiowanie pozycji „Inny artykuł kalkulacja”.
 • 6.0.0.800
  Poprawka w automation, wyszedł problem przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu .
  Brakowało obsługi ramek w systemach reguł.
  Brakowało pola GRUPASUB w rep_wyc_param .
  Wymiarowanie i wyrównywanie w świetle po nowemu. Teraz bierze pod uwagę wszystkie warstwy na raz.
  Podcięcia płetw ramy – zamiana wymiarowania na pozostałą część wysokości płetwy.
  W klientach i dilerach stawka vat dla 'Innych’.
  Jeszcze poprawka w świetle.
 • 6.0.0.700
  Obsługa podcięć ościeżnic renowacyjnych – własność 'Długość podcięcia’, rep_slupki – pole 'podciecie’.
  Pomijanie w raportowaniu rep_laczenia u dilera – zmniejszanie repów m.in. w chmurze.
  Dalsze prace nad rensonami.
 • 6.0.0.602
  Początek „rensonów” po stronie Okien nazwanych w programie Nawietrzak naszybowy. Uwaga nowa ikona w toolbarze może wymagać resetowania toolbara…
  Przeróbki pod hub dilerski:
  w dodawaniu rekordów (obsługa pola autor) .
  w nadawaniu nowych numerów dokumentów .
  symbol grupy w maskach dokumentów .
  kasowanie security rules przed kasowaniem/konwersją tabel .
  Poprawka w ustalaniu indeksów dla tabel rep.
 • 6.0.0.601
  Obsługa kopiowania danych pluginów.
  Stojak szybowy na etykiecie do Rapida.
 • 6.0.0.600
  Wstawianie do galerii – poprawka .
  CalculationModifier w IPart – możliwość modyfikacji ceny pakietu lub wypełnienia przez Automation.
  Event BeforeReporting – powiadomienie przed raportowaniem (powiadomienie do Automation).
  Nie zwracała się nazwa koloru profili w skryptach kalkulacji.
  Plugin wypełnień cd. (jest to ciekawy plugin: umożliwia specyfikowanie dodatkowych elementów lub atrybutów do wybranego obiektu konstrukcyjnego, w tym przypadku są to wypełnienia. Plugin ma też „logikę” która zapewnia scenariusz wyboru elementów w zależności od poprzedzających ją wyborów. Czyli jest to jak gdyby konfigurator, uwzględniający dobór elementów i atrybutów oraz ich wycenę i dodawania do kalkulacji obiektu głównego. Warte zainteresowanie w przypadku innych obiektów, np. rolet. Konfiguracja odbywa się poprzez plik xml, i używa dodatkowych tabel programu…)
  Przeróbki pod hub dilerski: HUB dealerski umożliwi (tylko w WH Okna Cloud definiowanie SUBdealerów i podłączania ich do HUB-a, dopiero administrator HUB-a przesyła dokumenty dalej do producenta. Jest to obecnie rozwijane.
  Dzielenie opt. na paczki ze względu na liczbę szyb: zostało dodane nowe kryterium podziału na paczki – ilość szyb.
 • 6.0.0.501
  Ulepszenia w przypisywaniu towarów do podziałów producenckich.
  Poprawka raportowania z polem grupasub.
  Zmiany w pluginie i importach.
 • 6.0.0.500
  Przy raportowaniu do rep_osciez kalkulacja nie uwzględniała systemów montażowych.
  Znaczniki dla czynności nie działały.
  Edycja narzutów do ceny sprzedaży w zależności od grupy dilerskiej.
  Opcja blokowania wyboru CEKAL.
  Wypełnienia cd.
  Notatki z dbo.notatki nadpisywały notatki wpisane w trybie EdycjaMimoZbiorczego.
  Podmiana elementu skrzydła biernego zachodziła tylko gdy była zdefiniowana podmiana dla skrzydła czynnego.
  Przygotowania po stronie Okien do obsługi narzutów na ceny sprzedaży .
  Zmiany pod subdilerów w cloudzie.
  Uzależnienie ceny artykułów handlowych od grupy dilerów .
  Prace nad ważnością oferty.
 • 6.0.0.400
  Poprawka w automatycznym doborze wzmocnień.
  Napowietrzenia naszybowe – edycja w Bazach.
  Do IFrame doszła metoda CalculatePhysicalProperties do liczenia U, Rw, tau, g i dzwiękochłonności.
  Znaczniki dodatków także w czynnościach.
  Jeszcze poprawka do wzmocnień – tylko klasa bezpieczeństwa ma zależeć od skrzydła.
 • 6.0.0.300
  Początki rensonów.
  Zrzucanie znaczników do rep_osciez dla dzielenia na linie w Planerze.
  Tabele dodatkowe – początek.
  Plug-in dla wypełnień.
  Przeniesiona poprawka z 5.6 – brak danych do sterowania wkrętakiem.
  Odwracanie rysunku wypełnienia.
  Poprawka by wyświetlały się plug-iny wypełnień.
  Plug-in do wypełnień – pierwsza działająca wersja.
  Skrypty i przeróbki pod hub dilerski.
  Przeróbka SafeAppend
  Certyfikat CEKAL .
  Wykorzystanie cache’a kolorów w funkcji GetNazwa.
  Niespójność kosztorysu po podglądzie wydruku.
 • 6.0.0.200
  Ukrywanie rolet względem rynków.
  Po zmianie języka bazy nie resetował się cache kolorów.
  Optymalizacja odwołań do serwera SQL:
  Wykorzystanie cache’a kolorów zamiast części odwołań do tabel z kolorami.
  Dodatkowy odczyt domyślnego widoku w okienkach WPF był niepotrzebny.
  Grupy schematów okuć były pomieszane z grupami galerii.
  Możliwość wyłączenia wyświetlania listwy przyszybowej – pierwsze podejście.
  Resetowanie się rabatów kaskadowych przy pozycji Inny artykuł.
  Blokada zamiany szyb dla okien z cennika w interfejsie uniemożliwia podmianę na wypełnienie – propozycja rozwiązania.
  W Bazach w drzewku z parametrami zasuwnic brakowało nazwy co utrudniało edycję.
  Kolejne zmiany w skryptach.
 • 6.0.0.101
  Poprawka w imporcie ar3.
  Ukrywanie grup towarów w oknie SelectArticles.
  Przeniesienie poprawek z 5.6.3.900.
 • 6.0.0.100
  Przeniesienie zmian z 5.6.
  Filtrowanie klamek do zamiany względem rynku.
 • 6.0.0.0
  Powstała pierwsza kompilacja 6.0