Baza wiedzy

Autoryzacja okuć

Po dodaniu nowych artykułów do okuć, lub po zmianie wersji programu WH Okna...

Artykuły podświetlają się na czerwono, trzeba więc wykonać autoryzację okuć.

Po zatwierdzeniu doboru, zostanie wyświetlony komunikat o potrzebie autoryzacji.

Można wysłać plik z okuciami do autoryzacji, z tego okienka. Zautoryzowany zostanie tylko opis, dla aktualnego języka.

Używając  bazy wielojęzykowej, należy zautoryzować opisy dla każdego z języków.

Autoryzacja wymaga wykonania kilku kroków.

Pierwszym krokiem jest odnowienie licencji, to spowoduje że, w portalu odpowiedzialnym za autoryzacje, zostanie uaktualniona  informacja o używanej, wersji programu.

W programie Bazy – Ctrl + F4 -> Pomoc -> Rejestracja programu.

Odnawiamy licencję wg instrukcji https://whokna.com.pl/baza-wiedzy/licencja/#WHOKNA

Po poprawnym przejściu operacji, odnowienia licencji, uruchamiamy program WH Okna.

Zamykamy pulpit przy pomocy przycisku X.

Następny krok – Narzędzia -> Eksport listy okuć.

Na zakończenie procesu przygotowania plików, otrzymamy komunikat. W katalogu C:\export, zapisane zostaną  pliki, które należy przesłać na portal.

Program WH Okna powinien sam otworzyć stronę, podpisywania okuć, w domyślnej przeglądarce.

Można  ją też, ręcznie otworzyć z linku sign.whokna.pl

Należy wybrać pliki, poprzez przycisk – Wybierz pliki.

Wskazać wygenerowane pliki w C:\export, zaznaczamy wszystkie pliki z rozszerzeniem vrq.

Teraz należy wybrać opcje – Otwórz.

Wysyłamy pliki przy pomocy opcji – Pobierz na serwer.

W następnym kroku należy wpisać swój e-mail oraz potwierdzić go przyciskiem – Autoryzuj pliki.

Portal poinformuje nas, o prawidłowo wykonanym procesie, komunikatem.

W razie błędu należy użyć przycisku – Resetuj proces i wykonać ponowne, wczytanie plików.

Czekamy na odpowiedz portalu, w naszej poczcie powinny pojawić się linki do pobrania plików.  Pobieramy na swoje urządzenie.

Sprawdzamy czy pliki nie zostały zablokowane przez, system Windows.

Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybraniem opcji – Właściwości.

Pojawiła się informacja o zablokowaniu, należy każdy z plików odblokować, używając opcji – Odblokuj i Zastosuj.

Teraz należy wczytać pliki, w WH Okna w opcjach programu –> Narzędzia – > Import podpisanych okuc.

Wskazujemy pobrane pliki i potwierdzamy przyciskiem – Otwórz.

Czekamy chwilę na załadowanie plików, teraz można już włączyć zamknięty pulpit, przy pomocy kombinacji przycisków ctrl + n.

Artykuły zostały zautoryzowane, przestały podświetlać się na czerwono.