Baza wiedzy

Cena z ręki

We właściwościach artykułów handlowych

doszła opcja „Cena z ręki”.
Jeśli ktoś wybierze taki artykuł z opcji „Inny artykuł” to może ręcznie zmienić cenę takiego artykułu.