Baza wiedzy

Centrum informacyjne

Jest to miejsce, które pokaże nam potrzebne informacje i zastępuje właściwie wszystkie raporty...

wydruku, które do tej pory używano np. „Użyte części zsumowane”, „czynności” czy „Dolar szczegóły”. Wchodzimy do centrum przyciskiem na głównym ekranie. Mamy dostępne zakładki w których pojawiają się informacje o ofercie, pozycjach czy częściach. W każdej z zakładek możemy w zależności od potrzeby ustawić filtr. Na naszym przykładzie zastosowaliśmy filtr na przykładowej pozycji okno, po zastosowaniu filtra, zobaczymy tylko informacje o tej pozycji, w każdej, z zakładek.
Z której pochodzi oferty, koszty, części, czy szczegóły kalkulacji. Filtr na ofercie pokaże szczegóły dla oferty, na optymalizacji wszystko o niej. Filtry można zakładać na kilku pozycjach i otrzymamy informacje o szczegółach tych pozycji. Rewolucyjne jest to że, zakładając filtry w jednej zakładce odfiltrowane szczegóły są widoczne we wszystkich. Idąc dalej i korzystając z dostępnych dobrodziejstw okien WPF możemy te informacje posumować, czy wykorzystać inne wyrażenia arytmetyczne na każdej kolumnie i np. zsumować cenę części z przykładowej pozycji okno.
Idąc dalej informacje te łatwo wydrukujemy czy przeniesiemy do popularnych typów plików.
Pdf-a czy excela aby wykorzystać ceny, ilości czy kwoty do własnych potrzeb.
Od teraz, nieznana „śrubka” na liście zamówienia, w kilka sekund zostanie zlokalizowana, z jakiej oferty, pozycji czy skrzydła pochodzi. Lub w odwrotnej kolejności, a to już pozostawiamy użytkownikowi nowej wersji 6.