Baza wiedzy

Dni dostaw terminy realizacji

Deklarujemy w dostawcach terminy realizacji poszczególnych towarów i dni możliwych wysyłek.

Każdy artykuł handlowy musi dostać swój termin dostawy.

Okna -> narzędzia-> zbiorcze, deklarujemy rodzaje zamówień zbiorczych

I korzystamy do woli.

Niestety program nie uznaje świąt i dni wolnych od pracy, wszystkie dni są pracujące oprócz sobót i niedziel.
Wg tych ustawień będzie też ustalany termin realizacji zleceń, gdy wypełnimy dni dostaw w artykułach handlowych.