Baza wiedzy

Dobory specjalne użytkownika

W programie WHOkna doszła nowa opcja podczas wybierania doboru specjalnego.

W okienku doborów specjalnych doszło drzewko „Użytkownika”.
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na tym napisie – mamy do wyboru dodanie nowego doboru oraz edycję lub usunięcie istniejącego.
Każdy lokalny użytkownik może dodać swoje własne dobory – widoczne tylko dla niego lub „dostępny dla wszystkich” po zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’u.
Opcja jest dostępna tylko na bazie producenckiej.