Baza wiedzy

Dodana własność (Liczba kwater od góry na poziomym) dla ościeżnic skrzydeł i słupków

Reguła ta pozwala na zliczenie ilości kwater 

nad najniższym elementem danego profilu.
Może to być bardzo przydatne w celu wyliczenia odpowiedniej ilości zaślepek odwodnienia.