Baza wiedzy

Dormass w parametrach zasuwnic

Uzupełniamy dormass w parametrach zasuwnic.

Ustawiamy wykorzystanie parametru dormass-u w rysynku.
Tu przesunięcie klamki od krawędzi skrzydła zależy od sumy 2 wartości.
Pozycjonuję klamkę od wrębu okuciowego, czyli już mamy ją przesuniętą o wartość zapisaną w parametrach skrzydła jako W7. Najczęściej jest to wartość 20 mm
Dodając parametr „dmass” na rysynku przesuwam klamkę o kolejną zmienną, która dla standardowej zasuwnicy okiennej wynosi 15,5 mm.
W sumie klamka będzie pozycjonowana na 35,5 mm.

Przykład położenia klamki na skrzydle z zasuwnicą standardową

Przykład położenia klamki na skrzydle z zasuwnicą D7,5

Przykład położenia klamki na skrzydle z zasuwnicą D6

Ten ostatni przykład jest dość niefortunny, bo tego rodzaju zasuwnica używana jest w oknach z ruchomym słupkiem tzw francuskim.

**Tak to działa w dotychczasowych doborach, które znamy od lat