Baza wiedzy

Grubość trzpienia klamki

W programie WH Okna można już używać własnych, zdefiniowanych klamek.

W momencie doboru okuć do okna, można wybrać klamki z listy, używając funkcji Lornetka. Po uruchomieniu funkcji, wyświetlona zostanie zdefiniowana lista klamek. Odpowiednią klamkę należy wybrać z listy. Dodatkową informacją widoczną na liście klamek jest grubość trzpienia klamki. Widok listy klamek można posortować według grubości trzpienia lub nazwy klamki.
Ważne. Aby grubość trzpienia była widoczna na liście klamek, parametry należy wprowadzić w bazach okuciowych, w zakładce klamki do zamiany.