Baza wiedzy

Hurtowe podpisywanie okuć

Program WH okna sprawdza używane w nim okucia.

Gdy znajdzie na liście okuć, artykuł który jest niepodpisany, wyświetla stosowny komunikat i prosi o wysłanie artykułów do autoryzacji.
Możemy wygenerować plik z poziomu tego okienka, ale wtedy wygeneruje się tylko dla aktualnego języka z którego korzystamy.
Lepszym rozwiązaniem jest wygenerowanie plików dla wszystkich języków. W programie Wh Okna w wersji 6, można wygenerować i wczytać wiele języków jednocześnie. W działającym programie należy zamknąć pulpit za pomocą x, wtedy zobaczymy w menu narzędzia dodatkowe opcje generowania i wczytywania plików. Klikając Export listy okuć, program sprawdzi wszystkie używane języki, i jeśli znajdzie w nich niepodpisane artykuły, wygeneruje odpowiednie pliki. Dla ułatwienia plik będzie miał w nazwie z jakiego języka pochodzi np. „validationPolish.vrq” i znajdzie się w domyślnym katalogu exportów c:\export\ . Po zakończeniu generowania plików, automatycznie otworzy nam się strona „sign.whokna.pl” gdzie musimy załadować te pliki. Możemy w tym miejscu jednorazowo wybrać i wczytać wszystkie za jednym razem, na końcu wpisujemy swojego emaila i zostaniemy poinformowani o poprawności wczytania plików. Na wpisany uprzednio adres email dostaniemy linki do pobrania plików, pobieramy wszystkie, gdy mamy już wszystkie języki należy wybrać opcję „Import podpisanych okuć”. W Okienku zaznaczamy wszystkie pliki które otrzymaliśmy i potwierdzamy przyciskiem „otwórz”. I tu uwaga, pliki również mają nazwę języka w nazwie oraz rozszerzenie tym razem „vrp”. Chwilę potrwa wczytywanie i możemy rozpocząć korzystanie z programu wystarczy teraz kombinacją klawiszy ctrl + n właczyć pulpit. Funkcja bardzo przyspiesza wysyłanie i wczytywanie plików. Nadal autoryzację można zrobić w stary sposób, ale wymaga to przełączania języków wysyłania i wczytywania pojedynczo i tak dla kolejnych języków. Na pewno nowa opcja bardzo przyspieszy przygotowanie baz, do użytku w nowych językach.