Baza wiedzy

Jak uruchomić okna początek produkcji Planer

Te kolumny korzystają z widoku planer_info, który trzeba zaktualizować wg potrzeb.
W miejsce wh_baza_planer należy wpisać nazwę bazy planera, a w miejsce wh_baza_okna należy wpisać nazwę bazy okiennej.
Na końcu gdzie jest „where ps.idxBazy=1” należy wpisać indeks który odpowiada danej bazie okien. Trzeba to sprawdzić w tabeli ProdukcjaBazy (w planerowej bazie oczywiście).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [wh_baza_okna]
GO
/***** Object: View [dbo].[planer_info] Script Date: 25.08.2021 13:23:09 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER VIEW [dbo].[planer_info]
AS
select ps.Lp, pz.Nazwa as Zlecenie, pz.IdxZlecenia as SrcDoc, pz.Odbiorca, o.IdxDokumentu as OptSrcDoc, o.IdxDokumentuExtra as OptLSrcDoc, o.Nazwa as NumerOpt, o.Uzytkownik as OptUzytkownik, ps.RozpoczecieProd as PlanowaDataProdukcji, l.nazwa as LiniaProdukcyjna, ps.PlanowyTransport,
tr.IdTransportu, t.nazwa as Samochod, t.kierowca, t.rejestracja,
ps.NazwaStojaka, ps.Pozycja, ps.Oscieznica, ps.Sztuka, ps.Guid_poz, ps.Rodzaj_poz, ps.RodzajPozEx, po.SystemProf, po.Kolor, po.Szerokosc, po.Wysokosc, ps.ZamZbr1, ps.ZamZbr2, ps.ZamZbr3, ps.ZamZbr4, ps.ZamZbr5
from wh_baza_planer.dbo.ProdukcjaSztuki as ps
join wh_baza_planer.dbo.produkcjaoscieznice as po on ps.IdxBazy=po.IdxBazy and ps.IdxZlecenia=po.IdxZlecenia and ps.Pozycja=po.Pozycja and ps.Oscieznica=po.Oscieznica and ps.Guid_poz=po.Guid_poz
join wh_baza_planer.dbo.ProdukcjaZlecenia as pz on ps.IdxBazy=pz.IdxBazy and ps.IdxZlecenia=pz.IdxZlecenia
left join wh_baza_planer.dbo.LinieProdukcyjne as l on ps.ProductionTaskId=l.Indeks
left join wh_baza_planer.dbo.TransportAuta as t on ps.IdAutaTransp=t.indeks
left join wh_baza_planer.dbo.optymalizacje as o on ps.Optymalizacja=o.indeks
left join wh_baza_planer.dbo.transportdanetrasy as tr on ps.IdAutaTransp=tr.IdxAuta and tr.DataWyjazdu=ps.PlanowyTransport
where ps.IdxBazy=1
GO