Baza wiedzy

Kierunek otwierania drzwi – Drzwi otwierane na zewnątrz

W celu nowego i lepszego podejścia do projektowania drzwi...

…pojawiła się pewna modyfikacja w ustawieniach typów w bazie okuciowej

Teraz można wskazać do czego przewidujemy używać konkretny typ w bazie.

Dzięki temu w jednej grupie okuciowej można mieć wiele typów i odpowiednio je oznaczyć, aby nam służyły.
Dodatkowo drzwi otwierane na zewnątrz mogą mieć inne oznaczenie w postaci piktogramu z przerywanych linii.
Wystarczy zaznaczyć opcję „alternatywne symbole okuć”.