Baza wiedzy

Korekta wymiaru skrzydła

Od dawna jest znany problem techniczny związany...

…z wielkością skrzydła i zastosowania pewnych typów okucia, z którego wynika że trzeba korygować wymiary skrzydła aby uniknąć tzw. „ocierania” o zaczepy przy zamykaniu, otwieraniu, ma to związek z osią obrotu zawiasów.
Grubsze profile (przynajmniej PCV) mają specjalny uskok, więc nie ma potrzeby różnicować zachowania od grubości profilu.
Natomiast wprowadzono, w typie okuciowym (zakładka Ograniczenia) od jakiego SWO i WWO stosować wskazane korekcje skrzydła.
Korekcja polega na odsunięciu krawędzi z zasuwnicą, bądź dziubkiem na rysunku.
Dla niskich i wąskich skrzydeł może zachodzić korekcja i szerokości, i wysokości, w zależności gdzie wpiszemy korektę.