Baza wiedzy

Liczenie wagi

Wprowadzanie wagi w programie WHokna możemy rozgraniczyć na:

  • wagę poprzez czynności
  • wagę dla każdego artykułu handlowego

Wagę poprzez czynności musimy rozpocząć od zadeklarowania jednostki wagi – np. KG oraz zaznaczenie przy niej checkbox’a „waga”. (Robocizna -> jednostki)

Następnie musimy przejść do czynności, nazwać czynność np. „Ważenie” oraz przy utworzonej przez nas jednostce KG wpisać współczynnik 1,000. Od tej pory możemy wybrać naszą czynność przy regułach. Jeśli interesuje nas przypisanie wagi na metr ościeżnicy (przykładowo metr ramy waży 1,8kg), to w ościeżnicy(art.technologiczny) wybieramy własność (Długość), czynność ważenie oraz mnożnik 1.

Drugim sposobem jest przypisywanie wagi w polu gęstość dla każdego artykułu handlowego.

Możemy część pól pouzupełniać jednym, a część drugim sposobem, tylko trzeba się kontrolować, by nie wpisać wagi podwójnie w tych samych towarach.