Baza wiedzy

Montowany do

W programie WHOkna doszła opcja "Mocowany do ramy" w poszerzeniach.

Dzięki tej opcji oraz nowej regule w poszerzeniach jesteśmy w stanie policzyć odpowiednią ilość wkrętów oraz kwotę robocizny za zamontowanie poszerzeń.
Po wstawieniu poszerzenia/łącznika oraz dodaniu ościeżnicy mamy możliwość kliknięcia we właściwości poszerzenia i wybrania opcji czy ma być ono zamontowane.
Jest też możliwość wyboru kierunku mocowania, jeśli łącznik jest styczny z dwiema ościeżnicami