Baza wiedzy

Możliwość nie tworzenia lub nie pobierania odpadów użytecznych

Podczas optymalizacji możemy wybrać czy program ma...

skorzystać z odpadów utworzonych wcześniej w magazynie oraz czy ma tworzyć nowe odpady z tej optymalizacji.
Możemy dokonać tego w prosty sposób. Podczas tworzenia nowej optymalizacji, należy wybrać interesujące opcje – widoczne poniżej na screenie..