Baza wiedzy

Nawiewniki naszybowe

Coraz częściej zwracamy uwagę na zdrowy klimat, w naszych mieszkaniach czy domach.

Właściwa wentylacja to podstawa, ale aby działała właściwie, potrzebny jest przepływ powietrza.
Pomagają w tym nawiewniki, dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń.
Nawiewniki naramowe czy naskrzydłowe w programie WH Okna są już od dawna, łatwe do deklaracji i dodania do konstrukcji, w programie WH Okna. Problemem były nawiewniki naszybowe, nawiewnik jest wstawiany w górnej części pakietu szybowego, powodując potrzebę zmniejszenia jego wymiaru.
Do tej pory tego typu napowietrzenia deklarowano jak słupki i wstawiano przed szyba do konstrukcji.
Problemem wtedy było, dołożenie takiego nawiewnika do narysowanej już konstrukcji, trzeba usunąć pakiet szybowy wstawić nasz nawiewnik i znowu odszukać na liście właściwy pakiet. A wiemy doskonale jak wiele, ich używamy w programie.
Dlatego powstała nowa funkcja, która wrzuca nawiewnik naszybowy przy pomocy jednego przycisku i potrafi do zrobić gdy pakiet jest już wstawiony. Nowa funkcja doczekała się własnego przycisku na pasku narzędzi, wystarczy wybrać właściwy typ nawiewnika i jego kolor i kliknąć w pakiet szybowy na naszej konstrukcji . Automatycznie zostanie wstawiony nawiewnik, zmniejszone wymiary pakietu oraz wybrane właściwie części składowe, we właściwych kolorach.
Deklaracji nawiewników dokonujemy w programie Bazy w artykuły dodatkowe -nawiewniki – nawiewniki naszybowe. Funkcja uwolniła nas od półśrodków i możliwości pomyłki, można wstawić przypadkowo niewłaściwy słupek, teraz oszczędzamy czas w monecie rysowania konstrukcji i zabezpieczamy się przed pomyłkami. Cena kawałka słupka jest dużo mniejsza jak nawiewnika, pomyłka może nas też kosztować również, potrzebę wykonania nowego pakietu szybowego.
Warto przemyśleć już teraz skorzystania z nowych funkcji wersji Wh Okna V6.