Baza wiedzy

Nowe ograniczenia w okuciach

W wielu kartach katalogowych...

 znajdziemy tzw. nomogramy obrazujące ograniczenia.

W najnowszych wersjach 6 dodano nowy sposób validacji i sprawdzania tych ograniczeń.
Co więcej ograniczenia możemy wykorzystać również do technologii nie tylko w okuciach, polega to na dopięciu wykresu w skrypcie ościeżnicy czy skrypcie skrzydła. Program po przekroczeniu, poinformuje odpowiednim komunikatem ”Przekracza ograniczenia czy kontynuować”.

Definiowanie ograniczeń dla okuć w Bazy\Bazy okuciowe\Ograniczenia
Edycja:
Ładujemy plik PNG z wykresem.
Kalibracja: wskazujemy zakres wartości szerokości i wysokości w milimetrach a jednocześnie wskazujemy ten zakres na rysunku przesuwając prostokąt.
Zaznaczamy na obrazku kolejne zakresy ograniczeń – dodawanie punktów Ctrl + klik lewym, usuwanie prawym myszy.
Skalowanie obrazka albo suwakiem, albo Ctrl + rolka myszy.
Ograniczenia przypisujemy do grupy okuciowej lub do typu okuciowego w zakładce 'Ograniczenia doboru’.