Baza wiedzy

Nowy narzut na pozycję szklenie w dokumencie

W Bazach w Regułach Pakietów szybowych...

doszła reguła „Osobna pozycja”.
Dzięki niej można ustawić dodatkowy narzut, który będzie liczony tylko i wyłącznie w pozycji „Szklenie” w wycenianym dokumencie.
Jest to bardzo przydatne, gdyż transport pakietu szybowego bez okna wymaga szczególnego zabezpieczenia.