Baza wiedzy

Obliczanie współczynnika przepuszczalności energii g dla okna

W programie Okna doszlo obliczanie współczynnika przepuszczalnosći energii...

…dla okna, rozumianego jak we wzorze:
g=[g(s1)ps(1)+g(s2)*ps(2)+…+g(sn)ps(n)]/po
gdzie:
g(s1), g(s2)… – współczynnik przepuszczalności pakietu szybowego
ps(1), ps(2)… – powierzchnia światła pakietu szybowego
po – powierzchnia okna
g – współczynnik przepuszczalności energii okna

Wynik ten zapisuje sie w tabeli rep_osciez w polu przep_ener i jest zapisany w procentach. Obliczenia wykorzystują pole „Wspołczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g [%]” znajdujace się w Bazach w sekcji Szklenia->Pakiety szyb, gdzie po wybraniu danego pakietu po prawej stronie wybierzemy zakładkę „Parametry fizyczne”.