Baza wiedzy

Obróbki szyb

W ostatnich wersjach programu WH Okna...

…dodana została opcja wykonywania obróbki szyb. Przykładem obróbki na szybie może być piaskowanie, wykonanie na szybie witrażu lub naklejenie folii antyrefleksyjnej.
W realizacji usługi zauważyliśmy jednak problem komunikacyjny polegający na braku informacji o dodatkowej usłudze. Dział produkcji nie otrzymywał takiej informacji lub dodatkowa usługa opisana w notatce do zlecenia nie była uwzględniona w wycenie.
Działanie nowej funkcji w programie nie jest skomplikowane. W programie WH Bazy w „szkleniach” została dodana nowa zakładka „Obróbki/zdobienia szyb”.
W tym miejscu należy wybrać odpowiedni dodatek do wykonania na szybie. Można również przypisać odpowiednie dopłaty.

Następnie trzeba zezwolić na wykonanie obróbek dla odpowiednich szyb. Każda ma nowe pole „Zezwalaj na obróbki”.

Kolejny krok odbywa się w programie WH Okna. W nowo utworzonym zleceniu, wchodzimy we właściwości pakietu szybowego. Znajduje się tutaj pole do wyboru rodzaju obróbek. Oprócz tego miejsce na wpisanie notatki.
Po wybraniu odpowiedniej obróbki z rozwijanej listy, następuje automatyczne doliczenie przypisanego narzutu.

Z informacji wpisanych w notatce można skorzystać w dokumentach przekazywanych produkcji, czy też zamówieniach na szyby.
Wszystkie informacje odkładają się w tabeli rep_szklenia.
Można się z nich dowiedzieć, jaki rodzaj obróbki został wybrany, można przeczytać notatkę oraz guid (jest to unikalny identyfikator konkretnego pakietu).
Dzięki nowej opcji łatwo można sprawdzić, w której pozycji dokumentu, w którym konkretnym oknie i pakiecie należy wykonać obróbki.