Baza wiedzy

Obsługa wielu schematów w Centrum zamian i Buforowanych komunikatach

Jak wiadomo okno Centrum Zamian działa w nowym widoku tzw. 

Okien WPF. Jedną z zalet tych okien jest możliwość porozkładania sobie dowolnie widoku, jaki ma się pokazywać użytkownikowi np. zmienić kolejność, usunąć lub dodać nowe, posortować od największej wartości do najmniejszej, odfiltrować zależnie od upodobania. Takie widoki można sobie zapisywać pod rożnymi schematami, nadać im nazwy, wybrać który ma być widokiem domyślnym, czyli takim, jaki się wczyta przy pierwszym otwarciu tego okna po ponownym uruchomieniu programu.
Do niedawna tej funkcjonalności, czyli obsługi wielu schematów zapisywania widoku brakowało w oknie Centrum Zamian. Aktualnie jest to możliwe i znajduje się domyślnie tam, gdzie w pozostałych oknach WPF, czyli w prawym górnym rogu

Podobna rzecz ma się z oknem Buforowania Komunikatów. Kiedy w Ustawieniach programu, w zakładce „Wyświetlanie” zaznaczymy w prawym dolnym rogu „Buforuj komunikaty” to wtedy komunikaty zostają zapisane do nowego okienka WPF, w którym analogicznie jak w Centrum Zamian doszła możliwość zapisywania i odczytywania schematów widoków.