Baza wiedzy

Obwód fixów w skrzydle

W typach doszły nowe reguły:

„Obwód skrzydeł bez okuć(67)” oraz „Obwód skrzydła bez okuć(68)”

Reguła nr 67 sumuje obwody skrzydeł bez okuć w obrębie danej pozycji, natomiast reguła 68 odwołuję się do każdego z skrzydeł osobno.
Pozwalają one na rozróżnienie fixów w skrzydle oraz przypisanie im odpowiednich wartości – na przykład dodatkowych jednostek za wykonaną pracę.

 

Obwód fixów w skrzydle wiki-1