Baza wiedzy

Okucia na 2 klamki i właściwy przymyk

Ten sam przymyk może być użyty w 2 różnych rozwiązaniach technicznych.

Jedno rozwiązanie wymaga okucia skrzydła z przymykiem w ten sposób, że okucie jest zamontowane na słupku.
W naszym przykładzie czoło okucia jest wtedy na niebieskiej linii.
W takim rozwiązaniu mamy sytuację, że program oblicza szerokość we wrębie na skrzydle biernym większą o szerokość przymyka pomniejszoną o wartość W5.
Dla rozwiązania na dwie klamki okucie jest prowadzone pod słupkiem. Na naszym przykładzie czoło okucia jest wtedy na linii czerwonej z rysunku.
Do dziś rozwiązywaliśmy to tak, że budowaliśmy 2 przymyki i trzeba kombinować z wyborem właściwego przy wstawianiu przymyka.

Od wersji 6.3.0.200 mamy na to lekarstwo.
W Bazach: do zakładki 'Parametry przymyka’ doszedł parametr 'Klamka tylko na aktywnym’ (na samym dole).

Okna: przy wstawianiu przymyka (a także we właściwościach przymyka) pojawia się opcja 'Klamka na biernym”.

Opcja ta dostępna jest do zmiany, gdy nie wykluczono tego parametrem 'Klamka tylko na aktywnym’.

W zależności od opcji 'Klamka na biernym’, przy wstawianiu okucia do skrzydła biernego, zachodzi filtrowanie typów okuciowych.
Jako wyróżnik filtrowania używany jest obecność klamki (lub jej brak) na rysunku okucia.
Zaznaczenie opcji od 'Klamka na biernym’ zmienia sposób liczenia SWO skrzydła bienego.
Dodatkowo w 'Opcjach technologicznych 3′ doszedł przełącznik 'Preferuj drugą klamkę na przymyku’.