Baza wiedzy

Optymalizacja – dłuższe zamienniki i edycja długości bel przez optymalizacją

W bazach w danych handlowych jest od pewnego czasu...

możliwość zdefiniowania krótszych zamienników na potrzeby optymalizacji (często stosowane w przypadku konstrukcji HST). Znajduje sie ona w zakładce „Własności”. Po naciśnięciu „Edycja” mamy możliwość wybrania krószych zamienników. W tym przykładzie do profilu o długosci 6500mm wybrane zostały dwa zamienniki o długosciach bel 5500mm i 4000mm.

Dzięki temu przed rozpoczęciem optymalizacji możemy za pomocą dwukliku w celce z numerem profilu otworzyć nowe okno „Dostępny materiał”, gdzie ręcznie możemy zadecydować o ilościach nowych bel, jakimi fizycznie dysponujemy, lub jakie chcemy przekazać na potrzeby tej optymalizacji. Dotyczy to także odpadów, jakie znajdują się na magazynie odpadów. Wciśniecie „Optymalizuj tylko z wybranego materiału” zatwierdzi nasz wybór i optymalizacja użyje wtedy tylko te bele i odpady wybrane przez nas i postara się na nich wykonać optymalizację tego artykułu.

Jeśli cięcia nie mieszczą się na wybrany materiał cały rząd z artykułem zaznacza się na czerwono.