Baza wiedzy

Pozycja inna i tekstowa

Inny artykul kalkulacja - Jest to rodzaj pozycji umożliwiający...

Inny artykul kalkulacja – Jest to rodzaj pozycji umożliwiający dodanie dowolnego artykułu znajdującego się w naszej bazie. Ten artykuł przechodzi pełną kalkulację. Można mu przypisać np. rabat. Dodatkowo można również zdefiniować tzw 'Rodzaj’ którego nie ma w pozycji 'Inny artykuł’. Opcja ta określa jakiego typu jest dany artykuł. Może to być zarówno każdy element technologii jak i robocizna (montaż, demontaż, transport). Jest to bardzo pomocna opcja w przypadku, gdy chcemy szybko, bez konstruowania, dodać element do naszej oferty.

Pozycja tekstowa – Rodzaj pozycji w której możemy stworzyć artykuł, gdy ten nie znajduje się w naszej bazie. Przy tworzeniu 'Pozycji tekstowej’ definiujemy numer artykułu, nazwę, cenę,stawkę Vat, dodatkowo można przypisać jednostkę w jakiej występuje dany artykuł (szt, m kw.) oraz do jakiego kosztu będzie on wliczany (dodatków, montażu, transportu). Te dane zapisują się w tabeli dbo.poztekst.