Baza wiedzy

Reguły warunkowe

W najnowszych wersjach programu Wh Okna doszła możliwość uzależnienia reguł od grupy dealerów.

Niejednokrotnie klienci zgłaszali potrzebę aby stolarka na dany rynek eksportowy miała inną cenę niż na rynek polski lub np. zaślepki odwodnienia dla wybranych dealerów różnią się od standardowych.
Teraz możemy to osiągnąć tworząc w systemach reguły których wykonanie zależy od wybranej grupy dealerów.

W takim wypadku wszystkie wprowadzone reguły w tym systemie będą liczone u wszystkich dealerów z danej grupy. Takie reguły zostaną doliczone również u producenta jeśli podczas tworzenia dokumentu zostanie wybrany dealer.

Dodawanie wartości do warunkowych systemów nie różni się niczym od tworzenia standardowych schematów, rozróżnia je tylko uzupełnienie pola „Grupa dilerów”.