Baza wiedzy

Rolety i frezowanie pod mechanizm sterowania w ramie

Kolejna z opcji w wersji 6 programu WH Okna.

Opcja pozwala zaplanować i zapamiętać, miejsce wyfrezowania pod mechanizm sterowania w ramie.
W momencie wstawiania rolety w kreatorze, wybieramy frezowanie i wpisujemy odległość
od krawędzi i długość mechanizmu. Miejsce będzie widoczne na ofercie, aby pokazać klientowi
oraz informacja przeniesie się do producenta i zostanie wykorzystana w sterowaniu maszyną.
Do tej pory takie informacje wpisywano w notatce, można takiego wpisu nie zauważyć i
nie przygotować miejsca przed wykonaniem okna. Wykonanie wyfrezowania później jest już problematyczne.
W optymalizacji po kliknięciu „sterowanie” klikamy w dyskietkę, informacja odkłada się do rep_oper_cie.
Indeksowanie na bazie powoduje wykasowanie informacji, trzeba wejść w optymalizację i kliknąć dyskietkę.
Przypisania klamek do odpowiednich grup, dokonujemy w bazach okuciowych, w zakładce klamki do zamiany, oraz w parametrach zasuwnic.
Od teraz klamki w centrum zamian, będą filtrowane, a niewłaściwe nie pojawią się na liście do wyboru. W ten sposób zminimalizujemy, ilość pomyłek w wycenie.