Baza wiedzy

Towary dealera

W bazie jest miejsce gdzie dealer może zdefiniować swoje artykuły i potem wstawić je do oferty.

Aby te artykuły wybrać w oknie kreatora dealer wybiera inne artykuły i zaznacza z oferty dealera

I mamy widoczne te artykuły do wyboru.