Baza wiedzy

wielowalutowosc

Do tej pory nie można było wyceniać w innej walucie jak domyślna w bazie danych.

Pewnym rozwiązaniem był plugin-walutowy, mogliśmy ustawić inna walutę i dokonać przeliczenia. Niedogodnością było wtedy że standardowe szablony wydruku i tak korzystały z ceny w walucie domyślnej. Z pluginem działała specjalnie przygotowana oferta wielojęzykowa(plugin).

Nowa wersja jest całkowicie rewolucyjna. Każda oferta może być wyceniana w innej walucie. W programie bazy w kursach walut, wskazujemy w których walutach będzie można wyceniać. Aby zaznaczyć dla waluty domyślnej musimy na chwilę ją zmienić na inną. Następnie w programie okna w opcjach statystyk zaznaczamy „Dane do wydruk w walucie dokumentu” Pozostaje w kreatorze nowej oferty czy zlecenia wybrać inną walutę niż domyślna. Możemy również zmienić w już istniejącym dokumencie we właściwościach dokumentu. Po zmianie waluty zostaniemy poproszeni o ponowną wycenę dokumentu.
Tu w przykładowej wycenie widać jak zmienia wyliczona kwota, stara była w PLN a nowa będę w Euro. Do wydruku można wykorzystać każdy szablon oferty czy oferty wielojęzykowej.