Baza wiedzy

Zakotwiczone słupki

Są specyficzne konstrukcje w których słupek musi znajdować...

…się w konkretnym miejscu np. słupki narożne w ogrodach zimowych.
Standardowo program WH Okna ustawia słupek na połowie szerokości konstrukcji, a po zmianie wymiaru konstrukcji, zmienia jego położenie proporcjonalnie. Powstała nowa opcja „Zakotwicz słupki” pozwala ona zablokować położenie, czyli konkretny wymiar.
Do wyboru mamy, lewa lub prawą stronę albo względem innego słupka. Od tego momentu słupek pozostanie w wybranym miejscu bez względu na zmiany w konstrukcji.