Baza wiedzy

Załączniki

Wielu użytkowników programu WH Okna ma problem z przechowywaniem dodatkowych plików do wycen.

Są to na przykład dokumenty z pomiarów czy protokołów odbioru.
W najlepszym przypadku trzymamy je na dysku w katalogach opisanych numerem zlecenia.
Jednak gdy nie przechowujemy ich w jednym zbiorczym folderze poprawnie opisanych nazwami plików, wówczas odszukanie dokumentu potrafi trwać godzinami.
W najnowszych wersjach v 6.2 można do każdej oferty czy zamówienia dodać dodatkowe pliki jako załączniki.
W toolbarze znajdziemy dodatkową ikonę w postaci spinacza.
Funkcja jest o tyle innowacyjna, że nie powoduje powiększania się bazy danych SQL.
Pliki są przechowywane w dodatkowym katalogu na serwerze.
Dostęp do plików mamy z poziomu zlecenia, ofert i zamówień oraz z głównego okna.
Mamy też dobrą informację dla administratorów serwerów: w razie backupu bazy danych, baza zostanie zarchiwizowana z dodatkowymi załącznikami.
W prosty sposób z poziomu SQL-a można taką kopię przywrócić z wszystkimi załącznikami, baz dodatkowych operacji.
Program nie przewiduje przesyłania załączników od dealera do producenta – pliki są zapisywane lokalnie i do zapisu i odczytu użytkowników bazy danych.
Nowa funkcja już wzbudziła zainteresowanie użytkowników programu. Nie ma jednak róży bez kolców. Jej uruchomienie wymaga wykonania określonych działań na serwerze SQL, włączenie funkcji – FileStream. Dokonać tego może tylko osoba uprawniona z przypisanym dostępem do serwera SQL. Wystarczy wykonać proste zapytanie SQL na bazie danych, dostępne w załączniku.

Konfigurację zaczynamy od włączenia opcji FileStream.

 

Następnie uruchamiamy poniższe zapytania. 

— Decco to nasza przykładowa baza, poprzez ctrl+h zmieniamy na nazwę naszej bazy

USE[master] — tutaj zostawiamy master

GO

— ustawiamy poziom dostępu FileStream do TSQL oraz aplikacji WIN32

EXEC sp_configure filestream_access_level, 2

GO

RECONFIGURE

GO

— tworzymy grupę do FileStream

ALTER DATABASE Decco

ADD FILEGROUP FileGroupFS

CONTAINS FILESTREAM;

GO

— ścieżka może być do dowolnego katalogu, w tym przypadku użyłem katalogu z SQL

ALTER DATABASE [Decco] ADD FILE ( NAME = N’Decco_FS’, FILENAME = N’C:\Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Decco’
 )
TO FILEGROUP [FileGroupFS]

GO

— po tej operacji należy jeszcze raz zrestartować usługę SQL Server, a następnie otworzyć przykładowe bazy aplikacją Bazy.exe w celu dokończenia konfiguracji.