Baza wiedzy

Zamiana typów okuciowych i doborów specjalnych w oknie Centrum Zamian

1. Wstęp

W oknie Centrum Zamian można dokonywać zamian typów okuciowych i/lub doborów specjalnych w tych typach.
Dobory specjalne podmieniane są bezpośrednio poprzez wybór nowego doboru z listy dostępnych doborów specjalnych.

Rysunek 1. Bezpośredni wybór doboru specjalnego do zamiany

Zamiana typu okuciowego następuje pośrednio poprzez zamianę kategorii okuć.
Jeśli dla danego typu okuciowego (przed zamianą) nie została skonfigurowana kategoria w której znajduje się definicja typu docelowego (po zamianie) to pole kategorii w oknie Centrum Zamian jest puste i nie ma możliwości zamiany tego typu okuciowego.

2. Definicja kategorii okuć do zamian typów okuciowych.

W programie Bazy należy zdefiniować kategorie okuć poprzez które będzie odbywać się zamiana typów okuciowych.

Rysunek 2. Definiowanie kategorii do zamian typów okuciowych

Dla danego typu okuć definiujemy typ zamieniany oraz typy docelowe w zdefiniowanych kategoriach.

Rysunek 3. Wybór typu zamienianego okuciowego w danej kategorii

Po wyborze typu zamienianego dana zamiana dostaje jego nazwę i teraz można wybrać typ docelowy.

Rysunek 4. Wybór typu zamienianego okuciowego w danej kategorii

Tę czynność należy powtórzyć dla wszystkich typów jakie mogą być poddawane zamianom w oknie Centrum Zamian

3. Zamiana typów okuciowych poprzez kategorię okuć

Rysunek 5. Zamiana typu okuciowego poprzez zmianę kategorii w oknie Centrum Zamian

Po wybraniu kategorii docelowej sprawdzana jest lista doborów specjalnych. Jeśli dobory specjalne nie zostały zdefiniowane w liście zamian doborów to pojawi się stosowny komunikat
„Nie znaleziono pasującego doboru specjalnego.”.

 

Nie blokuje to zamiany a jedynie zwraca uwagę, że dany dobór może zostać usunięty podczas zamiany typu okuciowego.

Rysunek 6. Komunikat o braku definicji zamiany doboru specjalnego.

4. Konfiguracja automatycznej zamiany doborów specjalnych

Listę automatycznych doborów specjalnych definiuje się na poziomie zamiany typów okuciowych.
W tym celu należy zaznaczyć daną zamianę typu oraz wcisnąć klawisz „dodaj”.

Rysunek 7. Dodawanie definicji zamiany doboru specjalnego do zdefiniowanej zamiany typu okuciowego

Po dodaniu pozycji doboru specjalnego do danej zamiany typów należy wybrać dobór zamieniany oraz dobory docelowe w danych kategoriach.

Rysunek 8. Wybór zamienianego i docelowego doboru specjalnego dla danych kategorii zamian

Nazwa zamiany doboru przepisuje się z pierwszego wybranego doboru specjalnego.

Tę czynność należy powtórzyć dla wszystkich doborów specjalnych w danym typie okuciowym jakie mogą być poddawane zamianom w oknie Centrum Zamian

5. Zamiana typów okuciowych i doborów specjalnych poprzez kategorię okuć

Rysunek 9. Wybór nowej kategorii okuć w oknie Centrum Zamian

Po zamianie: