Baza wiedzy

Zamiany profili względem rynku

Program pozwala zablokować możliwość zamiany, aby rama...

…czy skrzydło nie znalazło się na rynku na którym nie powinno.
W Bazach definiujemy zamiany profili ościeżnic i skrzydeł, wybieramy które maja być nie widoczne, na jakich rynkach.

W trakcie edycji konstrukcji jak klikniemy, właściwości ramy w zakładce elementy. Możemy tam zamieniać elementy konstrukcji, w tej konkretnej widać tylko profile, które zostały ustawione dla konkretnego rynku, w tym przypadku nasza grupa to „Francja”. Gdybym był dealerem z grupy „Polska”nie byłoby widać 150302 i 150303.