Baza wiedzy

Zapisywanie danych klienta końcowego w dokumentach od dealerów

W Bazach programu w sekcji Dane Handlowe -> Dealerzy, po wybraniu...

interesującego nas dealera, po prawej stronie, na samym dole, doszła opcja importu. Dotyczy ona danych klienta. Dotyczą one momentu, gdy do program ręcznie importujemy dokument OFR lub odbieramy go automatycznie od dealera z serwera dealerskiego.

Mamy trzy opcje:
1) Przy imporcie dokumentu importuj klienta – w tym przypadku program zachowuje się tak jak dotychczas. Mianowicie klient, który znajduje się w dokumencie importowanym/odbieranym zostaje zapisany do bazy danych producenta i taki domyślnie pojawi się przy dokumencie, który od dealera zaimportujemy/odbierzemy.
2) Przy imporcie ustaw domyślnego klienta – po wybraniu drugiej opcji istnieje możliwość wybrania z rozwijanej listy klientów w bazie jednego klienta, który po zaimportowaniu/odebraniu dokumentu od tego dealera, ustawi się automatycznie jako odbiorca tego dokumentu. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy odbiorcą tych dokumentów jest jeden i ten sam dealer. Często zdarza się, że wraz z dokumentem od niego dostajemy dane klienta, dla którego on u siebie ten dokument stworzył i po odebraniu musimy ustawić tego dealera jako odbiorcę ręcznie.

3) Nie importuj danych klienta – dokument od dealera po zaimportowaniu/odebraniu nie będzie mieć przypisanego klienta w ogóle. Trzeba wtedy się postarać o ręczne dopisanie tych danych po wejściu we właściwości tego dokumentu.