Baza wiedzy

Zwiększenie listy dostawców w zamówieniu zbiorczym

Program WHOkna od lat pozwala na konfigurowanie różnych wariantów zamówień zbiorczych.

Zazwyczaj konfiguruje się to pod kątem zamawiania jednym wariantem okuć, profili czy szkła.
Dodajemy wtedy odpowiednich dostawców do odpowiedniego wariantu i już można skutecznie zamawiać towary potrzebne do produkcji.
Gdy projektowano ten sposób zamawiania zrobiono ograniczenie ilości dostawców, których można przypisać do jednego statusu. Wtedy wydawało się, że 50 dostawców jest liczbą, której nie da się przekroczyć.

Okazuje się, że można wykorzystać ten system zamawiania w nieco inny sposób.
Część klientów dzieli zamówienia według terminu dostawy i w ten sposób do jednego statusu dołącza wszystkich swoich dostawców z odpowiednim terminem dostawy.
Tym sposobem zamawiający ma szansę zorganizować dostawę surowców w odpowiednim terminie i dzięki temu łatwiej utrzymać płynność produkcji.

Ta koncepcja wymagała jednak ingerencji w nasz program i zmianę ograniczenia liczby dostawców do 100 dla jednego statusu.